Razumevanje senilne makularne degeneracije (AMD) i neovaskularne senilne makularne degeneracije (nAMD) 

 

Senilna makularna degeneracija (eng. Age-related Macular Degeneration, AMD) je oboljenje koje zahvata centralno područje retine (mrežnjače) u oku, koje se naziva makula. Retina  je unutrašnja očna ovojnica i fukcionalno je najvažniji deo oka, jer ona prima svetlosne signale, transformiše ih i šalje dalje u mozak kako bi se omogućio vid. Makula je mesto najjasnijeg vida. Ona omogućava oštar, centralni vid. AMD je vodeći uzrok slepila kod osoba starijih od 60 godina.1

 

 

Senilna makularna degeneracija (AMD) je degenerativna bolest oka koja rezultira prvenstveno gubitkom centralnog vida i jedan je od najvažnijih uzročnika gubitka centralnog vida kod starije populacije. Gubitkom centralne vidne oštrine oboleli ne mogu u potpunosti da funkcionišu samostalno, usled gubitka sposobnosti čitanja, prepoznavanja lica i oblika, što uveliko narušava kvalitet njihovog života.

 

AMD se deli na „vlažnu” i „suvu” formu, u zavisnosti od prisustva horoidne neovaskularizacije (engl. choroidal neovascularization, CNV). Suvi oblik AMD je hronična bolest koja obuhvata 85% slučajeva obolelih, razvija se  godinama ili decenijama, dok se vlažni oblik javlja kod 10-15% obolelih, naglo se pojavljuje i brzo napreduje do slepila ako se ne leči.  Oboleli pacijenti tipično najpre razviju suvi oblik bolesti koji kasnije pređe u vlažni oblik.

 

Za razliku od suve forme, u kojoj oštećenje vida nastupa sporo i  postepeno, vlažnu formu karakteriše iznenadni, dramatični početak i akutni pad vidne oštrine ukoliko dođe do subretinalnog krvarenja.

 

Početne i umerene faze AMD-a se karakterišu depozitima druza (žućkasti depoziti tačkastog izgleda) i/ili alteracijama retinalnog pigmentnog epitela (engl. retinal pigment epithelium, RPE) u području makule, bez značajnijih poremećaja vidne  oštrine.2

 

U kasnim stadijima bolesti, AMD napreduje u geografsku atrofiju (engl. geographic atrophy, GA) ili u vlažni, neovaskularni oblik AMD-a (nAMD).3,4

 

 

U slučaju nAMD-a, odvija se proces horoidalne neovaskularizacije (CNV)- nekontrolisanog rasta novih i abnormalnih krvnih sudova. Ti novi krvni sudovi su veoma slabih zidova i često dolazi do curenja krvi i tečnosti iz njih, što rezultira edemom, fibrovaskularnim ožiljcima, ablacijom (odvajanjem) retine i nepovratnim oštećenjem vida.5

 

Geografska atrofija je terminalna forma „suve” senilne makularne degeneracije. Progresivna je bolest i za sada nema odobrenog leka. GA se karakteriše područjima degeneracije ćelija retinalnog pigmentnog epitela (RPE) i fotoreceptora koji se oslanjaju na RPE, kao i poremećajem Bruchove membrane i horiokapilara (delovi sudovnjače - choroideae). Ređa je od neovaskularne AMD.2

 

 

Očekuje se da će broj obolelih od AMD-a do 2022. godine dostići 200 miliona i nastaviće da raste, a procenjuje se da će do 2040. godine biti 288 miliona obolelih.1

 

nAMD je vodeći uzrok gubitka vida kod osoba starijih od 60 godina, a u svetu od nAMD-a pati 17 miliona ljudi.1,6

 

Faktori rizika za ovo oboljenje su:7-9

 •       Starost
 •       Gojaznost
 •       Genetika - porodična anamneza AMD-a
 •       Pol - rizik je veći kod žena
 •       Rasna pripadnost - češće oboljevaju pripadnici bele rase
 •       Pušenje - kod pušača je rizik od oboljevanja 2-5 puta veći

 

Mnoge osobe s AMD-om ne prepoznaju odmah simptome, pogrešno ih  prihvatajući kao  normalne znakove starenja.

 

Znakovi i simptomi oboljenja su:6,10

 •       Naprasno zamagljen vid
 •       Oslabljen vid na daljinu ili otežan rad preciznih poslova
 •       Tamne mrlje koje se javljaju u liniji vida
 •       Otežano razlikovanje boja
 •       Ivice i prave linije postaju talasaste

 

Oslabljen vid može uticati na:9

 •       sposobnost obavljanja svakodnevnih zadataka
 •       radnu sposobnost
 •       sposobnost aktivnog učestvovanja u socijalnom životu
 •       kvalitet života, uz povećanu socijalnu izolaciju, depresiju i anksioznost

 

nAMD može uticati na sposobnost uočavanja i prepoznavanja lica, čitanje i pisanje, vožnju i gledanje televizije.6

 

 

Najbolji način za otkrivanje svake promene vida jeste godišnja  kontrola.

Pregled retine (funduskopija) pomoći će da se dijagnostikuje svaka bolest  retine. Ako želite da saznate više informacija o nAMD ili ostalim bolestima retine, obratite se svom lekaru ili posetite internet stranicu www.retina-international.org .

 

 

Literatura:

 1. Bright Focus Foundation. Age-Related Macular Degeneration: Facts & Figures. [Internet; cited August 2021]. Dostupno na: https://www.brightfocus.org/macular/article/age-related-macular-facts-figures.
 2. T. Čaljkušić-Mance, et al. Nove mogućnosti liječenja „suhe” senilne makularne degeneracije. Medicina Fluminensis 2019; 55:121-13.
 3. NHS Choices. Macular Degeneration. [Internet; cited August 2021] Dostupno na: http://www.nhs.uk/Conditions/Macular-degeneration/Pages/Introduction.aspx.
 4. Sacconi R, Corbelli E, Querques L, Bandello F, Querques G. A Review of Current and Future Management of Geographic Atrophy. Ophthalmology and Therapy. 2017; 6:69-77.
 5. Kellogg Eye Center. AMD. [Internet; cited August 2021]. Dostupno na:
  http://www.kellogg.umich.edu/patientcare/conditions/amd.html.
 6. Pennington KL, DeAngelis MM. Epidemiology of age-related macular degeneration (AMD): associations with cardiovascular disease phenotypes and lipid factors. Eye and Vision. 2016; 3:34.
 7. World Health Organization. Priority eye diseases: Age-related macular degeneration. [Internet; cited August 2021] Dostupno na:
  http://www.who.int/blindness/causes/priority/en/index7.html.
 8. National Eye Institute. Facts About Age-Related Macular Degeneration. [Internet; cited May 2019]. Dostupno na:
  https://nei.nih.gov/health/maculardegen/armd_facts.
 9. Bright Focus Foundation. Macular Degeneration Prevention and Risk Factors. [Internet; cited August 2021]. Dostupno na:
  http://www.brightfocus.org/macular/prevention-and-risk-factors.Bright Focus Foundation. Macular Degeneration Essential Facts. [Internet; cited August 2021]. Dostupno na:
  http://www.brightfocus.org/macular/news/macular-essential-facts#.
 10. Park SJ, Ahn S, Woo SJ, et al. Extent of Exacerbation of Chronic Health Conditions by Visual Impairment in Terms of Health-Related Quality of Life. JAMA Ophthalmol. 2015; 133:1267-1275.

Materijal preuzet sa https://www.roche.com/research_and_development/what_we_are_working_on/ophthalmology/neovascular-age-related-macular-degeneration.htm