Pravna izjava

Ažurirano: 02.11.2021

Ova internet stranica (daljem u tekstu: Stranica) namenjena je isključivo srpskim korisnicima – fizičkim i pravnim licima sa prebivalištem / boravištem / sedištem na teritoriji Republike Srbije. Stoga Roche d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Roche) ne preuzima nikakvu odgovornost za pristup i korišćenje ove Stranice od strane korisnika iz drugih jurisdikcija i otklanja odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati usled bilo kakvog korišćenja sadržaja ove Stranice, u celosti ili delimično, i u bilo koje svrhe izvan teritorije Republike Srbije. Ovi uslovi korišćenja primenjuju se za Vaš pristup i korišćenje isključivo ovih Stranica i Internet stranica pod kontrolom drugih društava iz Roche Grupe kojima može biti omogućen pristup sa ove Stranice. Pristupanjem ili korišćenjem ove Stranice potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa ovim Uslovima korišćenja.

Roche ulaže razumne napore da uvrsti u sadržaj ove Stranice tačne i ažurne informacije, ali ne daje nikakve izjave niti garancija – izričite ili implicitne - u pogledu tačnosti ili celovitosti tih informacija. Roche ne odgovara za korišćenje ove Stranice ili bilo koje druge stranice koja je povezana sa ovom Stranicom. Roche zadržava pravo izmene sadržaja ove Stranice, u svako doba i bez najave.

Svi korisnici ove Stranice su saglasni da na vlastitu odgovornost pristupaju ovoj Stranici kao i bilo kojim stranicama koje su povezane s ovom Stranicom. Ni Roche niti bilo koja treća osoba koja učestvuje u osmišljavanju, izradi ili održavanju ove Stranice ili bilo kojih internet stranica povezanih sa ovom Stranicom nisu odgovorni ni na koji način za bilo kakvu posrednu, neposrednu, sporednu, posledičnu ili bilo kakvu drugu štetu koja može nastati zbog pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove Stranice ili bilo koje internet stranice povezane sa ovom, kao ni za bilo kakve pogreške ili propuste u njenom sadržaju.

Informacije na ovoj Stranici nisu poziv ili ponuda za investiranje u ili trgovanje sa hartijama od vrednosti privrednih društava koja čine Roche Grupu. Investitori ne bi trebalo da se oslanjaju na informacije sadržane na ovim Stranicama prilikom donošenja odluka o ulaganjima.

Ova Stranica može sadržti određene informacije o budućim događajima („forward-looking information“). Takve informacije uvijek podrazumevaju rizike i neizvesnosti, uključujući delovanje različitih i nepredvidivih naučnih, poslovnih, regulativnih, ekonomskih, finansijskih i drugih uticaja, pa se stoga stvarni rezultati mogu znatno razlikovati od očekivanja ili predviđanja sadržanih u tim informacijama.

Roche nema kontrolu i ne odgovara za sadržaj informacija na internet stranicama trećih lica niti za korišćenje tih stranica, čak i ako je pristup tim stranicama omogućen sa ove Stranice. Vlasnik tih stranica odgovoran je isključivo za sadržaj takvih stranica, pa se korisnici ove Stranice upućuju na odgovarajuće vlasničke i pravne informacije o uslovima korišćenja tih stranica koje su istaknute na tim stranicama. Roche ne odgovara za niti daje korisnicima ove Stranice bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, verodostojnosti, ažurnosti i, uopšteno, bilo kakve drugih kvaliteta informacija sadržanih na tim internet stranicama.

Celokupan sadržaj ove Stranice uživa autorskopravnu zaštitu što je obeleženo unošenjem oznake © Roche. Preuzimanje i kopiranje sadržaja ove Stranice je dopušteno samo u meri i opsegu propisanima važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Društva iz Roche Grupe su nosioci i ovlašćeni sticaoci svih žigova koji se mogu pojaviti na ovoj Stranici, pa je zabranjeno bilo kakvo korišćenje, izmena ili reprodukcija odnosnih zaštićenih žigova bez prethodnog pisanog odobrenja nosioca prava.

Sadržaj ove Stranice je informativnog i edukativnog karaktera. Ništa što je sadržano na ovoj Stranici ne predstavlja niti se može tumačiti kao davanje konkretnih medicinskih saveta ili preporuka i kao promocija lekova i medicinskih proizvoda prema stanovništvu. Informacije na ovoj Stranici nisu zamena za profesionalan savet kvalifikovanih zdravstvenih radnika: samo lekar može odrediti da li je određeni lek, medicinski ili drugi proizvod primeren za lečenje svake pojedinačne osobe. Ako imate pitanja u vezi bilo koje informacije sadržane na ovoj Stranici, treba da se obratite Vašem lekaru ili drugom kvalifikovanom zdravstvenom radniku.

Prilikom donošenja odluke o propisivanju lekova, medicinskih ili drugih proizvoda, zdravstveni radnici se trebaju oslanjati isključivo na informacije o leku sadržane u sažetku opisa svojstava leka i uputi o leku odobrenima za korištenje u Republici Srbiji, a ne na sadržaj ove Stranice ili internet stranica do kojih je moguć pristup s ove Stranice.

Za ove Uslove korišćenja merodavno je srpsko pravo.

KontaktOko svetalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeO kompaniji RocheFokusna područjaKarijeraMedijiPričePolitika privatnostiPravna izjavaIzjava o zaštiti privatnostiPolitika kolačića