Podtipovi limfoma:
Znate li razliku?

Ne-Hočkinov limfom (NHL) je karcinom krvi koji nastaje u belim krvnim ćelijama- limfocitima, koje su ključna komponenta imunskog sistema. Postoji više od 60 različitih podtipova NHL, a oni se mogu klasifikovati kao indolentni (spororastući) i agresivni (brzorastući), u zavisnosti od brzine napredovanja karcinoma. Dva najčešća tipa NHL-a, folikularni limfom (FL) i difuzni B- krupnoćelijski limfom (DLBCL), veoma se razlikuju prema tome kako, kada i gde se razvijaju, kao i prema načinu na koji se zbrinjavaju.

Koji su najčešći podtipovi NHL-a?

Pređite preko slike levo ili desno, da biste pročitali odgovore zavisno od oboljenja
Folikularni limfom
Difuzni
B- krupnoćelijski limfom
Difuzni B- krupnoćelijski limfom je najčešći agresivni limfom, koji se javlja kod 30% svih novodijagnostikovanih slučajeva NHL. U svetu, godišnje od ovog agresivnog limfoma oboli 150 000 osoba. 4,5
Folikularni limfom je najčešći indolentni limfom, koji se javlja kod 20% svih novodijagnostikovanih slučajeva NHL-a. Godišnje, u svetu od ovog podtipa limfoma oboli 100 000 osoba. 4,5

Kako se ćelije karcinoma razlikuju između različitih podtipova limfoma?

Folikularni limfom
Difuzni
B- krupnoćelijski limfom
Difuzni B- krupnoćelijski limfom se zove difuzni, jer su ćelije karcinoma raširene svuda unutar tumora, čime uništavaju normalnu strukturu limfnog čvora. 7
Folikularni limfom je tip B-ćelijskog limfoma. Zove se folikularni, jer se ćelije karcinoma grupišu u krugove unutar limfnih čvorova, poznate kao folikule. 6

Koliko brzo bolest napreduje?

Folikularni limfom
Difuzni
B- krupnoćelijski limfom
Pripada grupi agresivnih limfoma jer brzo napreduje i ako se lečenje ne započne odmah ishod može biti fatalan. U slučaju da pacijent kome je postavljena dijagnoza ove bolesti ne dobije odgovarajući tretman, medijana preživljavanja je kraća od jedne godine.
Folikularni limfom je indolentni NHL, što znači da napreduje sporo. Pacijenti sa folikularnim limfomom mogu živeti godinama, i u slučaju da kod njih nisu prisutni simptomi oboljenja oni ne moraju zahtevati tretman odmah po uspostavljanju dijagnoze. 8

Kada se ova oboljenja dijagnostikuju?

Folikularni limfom
Difuzni
B- krupnoćelijski limfom
Usled agresivne prirode DLBCL-a, simptomi ovog oboljenja, kao što su uvećanje limfnih čvorova postanu očiti rano. Kod oko 40% pacijenata ovo oboljenje se dijagnostikuje u ranoj fazi, kada je i prognoza bolja. 9
Simptomi folikularnog limfoma se često pojavljuju postepeno, i često prođu neprimećeni od strane pacijenata, što rezultuje u tome da kod 80% pacijenata ova bolest bude dijgnostifikovana u poodmakloj fazi. 11

Kakav je tok ovih oboljenja?

Folikularni limfom
Difuzni
B- krupnoćelijski limfom
DLBCL odgovara na terapiju i 60% pacijenta bude izlečeno prvim tretmanom ovog oboljenja. 13 Pacijenti koji odgovore na tretman i kod kojih se ne javi progresija u toku dve godine od tretmana, obično imaju sličan životni vek kao zdrave osobe njihovih godina. Međutim, pacijenti kod kojih se ovo oboljenje javi ponovo, imaju loše ishode ponovnog tretmana i kratko preživljenje. 13,14
Iako većina pacijenta odgovori na početni tretman folikularnog limfoma, ovo oboljenje se obično vrati i postane teže za tretiranje u odnosu na prethodno javljanje. 12 Folikularni limfom se može javiti opet čak i godinama nakon terapije koja je dovela do povlačenja oboljenja.

Šta je nezadovoljenja medicinska potreba kod ovih oboljenja?

Folikularni limfom
Difuzni
B- krupnoćelijski limfom
Cilj tretmana DLBCL-a je izlečenje. Nove tretmanske opcije su potrebne da bi se povećao procenat izlečenih pacijenata i unapredili dugotrajni ishodi lečenja pacijenata koji ne odgovore na inicijalni tretman. 16
Trenutno ne postoji lek za folikularni limfom. Trenutni cilj tretmana ovog hematološkog maligniteta je produžiti period u kojem je pacijent u remisiji, odnosno u kojem je pacijent bez oboljenja. Da bi se unaprijedili dugotrajni ishodi lečenja, potrebne su tretmanske opcije koje će osigurati minimizovanje simptoma i održavanje remisije kod obolelih. 15

Dodatne informacije

Više o limfomima pronađite ovde

M-BA-00000009

Reference

  • 9. Medscape. Diffuse large cell lymphoma. [Internet; cited November 2018]. Available at: http://emedicine.medscape.com/article/202969-overview
  • 10. Rovira J et al. Prognosis of patients with diffuse large B cell lymphoma not reaching complete response or relapsing after frontline chemotherapy or immunochemotherapy. Ann Hematol. 2015; 94: 803–812.
  • 11. Salles GA. Clinical features, prognosis and treatment of follicular lymphoma. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2007; 1:216-225.
  • 12. Lymphoma Research Foundation. [Internet; cited November 2018]. Available at: https://www.lymphoma.org/aboutlymphoma/nhl/fl/relapsedfl/
  • 13. Maurer, MJ et al. Event-free survival at 24 months is a robust end point for disease-related outcome in diffuse large B-cell lymphoma treated with immunochemotherapy. J Clin Oncol. 2014; 32: 1066-73.
  • 14. Vaidya R & Witzig TE. Prognostic factors for diffuse large B-cell lymphoma in the R(X)CHOP era. Annals of Oncology 2014; 25:2124–2133.
  • 15. Fowler N. Role of Maintenance Rituximab (Rituxan) Therapy In the Treatment of Follicular Lymphoma. Pharmacy and Therapeutics; 2011; 36:590-598
  • 16. Dotan E, et al. Impact of rituximab (Rituxan) on the treatment of B-cell non-hodgkin’s lymphoma. Pharmacy and Therapeutics.2010;35:148-57.

M-BA-00000009