Limfomi su maligne bolesti limfocita, ćelija limfnog sistema.

Limfni sistem predstavlja deo odbrambenog - imunološkog sistema organizma i sastoji se od međusobno povezanih limfnih sudova, limfnih čvorova i organa koji uključuju: koštanu srž, timus, slezinu i krajnike. Limfni sistem je ispunjen bezbojnom tečnošću koja se naziva limfa i ona sadrži limfocite, vrstu belih krvnih ćelija koje se bore protiv infekcija.
Limfomi nastaju kada limfociti razviju abnormalnosti i počnu se nekontrolisano umnožavati.

Ova maligna oboljenja se obično prezentuju uvećanjem jednog ili više limfnih čvorova, nastalih usled nakupljanja malignih limfocita u njima. Limfomi se mogu javiti i u ostalim organima (najčešće u koštanoj srži, slezeni i jetri), jer limfociti kruže po celom organizmu

Postoji više od 90 vrsta limfoma, a dve glavne kategorije su: Hočkinov i Ne-Hočkinov limfom (NHL).

Većina dijagnostikovanih limfoma su Ne-Hočkinovi limfomi. Prema kliničkom toku bolesti limfomi se mogu podeliti na indolentne i agresivne. Indolentni limfomi sporo napreduju i sa njima pacijenti mogu živeti godinama, ponekad i bez lečenja. Agresivni limfomi su tipične zloćudne bolesti, karakterisane progresivnim nepredovanjem, koje zahtevaju trenutni tretman.

Prepoznavanje podtipova NHL-a pri postavljanju dijagnoze je važno, jer različiti podtipovi pokazuju različiti tok bolesti, što znači da mogu zahtevati različit pristup lečenju.
Najčešći simptomi NHL-a su:
 • Bezbolan otok limfnih čvorova

 • Noćno znojenje

 • Povišena telesna temperatura, bez očitog razloga

 • Neobjašnjivi gubitak težine i konstantan umor kroz duži vremenski period

 • Kašalj

 • Uporan svrab po telu

 • Neobjašnjiv bol u grudima, abdomenu ili kostima

Svrha lečenja NHL-a je uništiti što je moguće veći broj malignih limfocita i pacijenta uvesti u stanje kompletne remisije.

Kompletna remisija podrazumeva nestanak svih znakova limfoma koji se današnjim dijagnostičkim metodama mogu uočiti. Kod određenih podtipova NHL-a kompletna remisija ujedno znači i izlečenje- bolest se više nikada ne vrati; dok kod drugih podtipova NHL-a, nakon perioda remisije, znakovi bolesti se vraćaju, odnosno bolest relapsira i zahteva ponovno lečenje.

Terapijski pristup NHL zavisi od podtipa limfoma, vrste zahvaćenih limfocita, stadijuma u kojem se bolest nalazi, starosti pacijenta, prisutnosti simptoma bolesti, kao i zahvaćenosti drugih organa (mimo limfnih čvorova), i uključuje više mogućnosti:
 • Strategija „Posmatraj i čekaj“ (Watch & Wait)

 • Radioterapija

 • Hemioterapija

 • Imunoterapija u koju spadaju monoklonska antitela

 • Radioimunoterapija

 • Transplantacija

Strategija „Posmatraj i čekaj“ (Watch & Wait)

Ova strategija je period u kojem nema aktivnog lečenja pacijenta, već se pacijent redovno prati. Lekar se za ovu opciju može odlučiti kod pacijenata koji imaju neki indolentni (spororastućih) limfom, a kod kojih simptomi oboljenja nisu prisutni. Primena ove strategije ne znači da se lekar predaje ili da ne želi da primeni određeni tretman. Redovno praćenje pacijenta kod kojih je primenjena strategija „posmatraj i čekaj“, omogućiće uključivanje odgovarajući tretman u trenutku kada je to potrebno.

Radioterapija

Terapija zračenjem ili radioterapija predstavlja upotrebu energije X-zraka za ubijanje malignih ćelija. Radioterapija se retko koristi sama, te se u većini slučajeva kombinuje sa drugim pristupima u lečenju limfoma.

Hemioterapija

Hemioterapijski lekovi (citostatici) ubijaju maligne ćelije na taj način što spečavaju njihovu deobu i rast. Ovi lekovi nisu specifični za maligne ćelije, te uništavaju i zdrave ćelije koje se brzo dele. Postoji mnogo različitih hemioterapijskih lekova, od kojih se neki mogu primjenjivati samostalno, ali se obično za lečenje NHL oni kombinuju. Tip hemioterapije koji će biti primenjen zavisi od tipa limfoma. Često se hemioterapija kombinuje sa drugim vrstama terapije, kao što su na monoklonska antitela.

Imunoterapija

Pod imunoterapijom podrazumevaju se različiti tretmani koji deluju tako što podstiču imunološki sistem pacijenta da prepozna i uništi maligne ćelije

Monoklonska antitela

Monoklonska antitela su biološki lekovi (lekovi proizvedeni iz živih ćelija), koji prepoznaju određene ciljane strukture (proteine/ antigene) na malignim ćelijama. Nakon vezivanja za ciljano mjesto, monoklonska antitela za lečenje NHL uništavaju malignu ćeliju i/ili stimulišu imunološki sistem organizma pacijenta da napadne i uništi tu malignu ćeliju. Mogu se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa hemioterapijom.

Radioimunoterapija

Radioimunoterapija je oblik lečenja u kojem se koriste monoklonska antitela na koja je vezan (konjugovan) radioizotop. Uništavanje malignih ćelija se postiže kombinacijom zračenja i imunoterapije.

Transplantacija

Kod nekih pacijenata, kad se limfom više ne može efikasno lečiti standardnim dozama odgovarajuće terapije, potrebna je primena terapije u veoma visokim dozama. Ove doze uništavaju maligne ćelije, ali istovremeno i teško oštećuju koštanu srž pacijenta. U tom slučaju organizam više nije u stanju da oporavi funkciju koštane srži i stvara krvne ćelije, te je potrebna transplantacija (autologna ili alogena) matičnih ćelija. Kod autologne transplantacije matične ćelije prikupljaju se iz periferne krvi samog pacijenta pre primanja visokih doza hemioterapije, čuvaju se i zamrzavaju, a zatim vraćaju ponovno pacijentu nakon što primi visoke doze hemioterapije. Da bi se koristile vlastite matične ćelije, koštana srž pre uzimanja ćelija ne sme biti infiltrirana limfomom. Kod alogene transplantacije uništena koštana srž se zamenjuje ćelijama krvne loze dobijenim od podudarnog davaoca.

References

 1. National Cancer Institute: Dictionary of Cancer Terms.[Pristup juni 2019]

 2. National Cancer Institute: Dictionary of Cancer Terms.[Pristup juni 2019]

 3. Lymphoma Research Foundation. About lymphoma.[Pristup juni 2019]

 4. Lyon, France: IARC Press. World Health Organization Classification of Tumors of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. 2008.

 5. Getting the Facts. Non-Hodgkin Lymphoma. https://www.lymphoma.org/wp-content/uploads/2017/07/LRF_FACTSHEET_NON_HODGKIN_LYMPHOMA.pdf [Pristup juni 2019]

 6. National Cancer Institute: Adult NHL.[Pristup juni 2019]

 7. Understanding Non-Hodgkin Lymphoma.[Pristup juni 2019]

KontaktOko svetalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeO kompaniji RocheFokusna područjaKarijeraMedijiPričePolitika privatnostiPravna izjavaIzjava o zaštiti privatnostiPolitika kolačića