Kontakti za informacije o lekovima

Lista kontakata


Osobe koje su prema određenim oblastima zadužene za pružanje informacija o lekovima kompanije Roche d.o.o. tokom 24 sata će primiti Vaš mail i u najkraćem roku bićete obavešteni u vezi sa Vašim upitom.

Unapred se zahvaljujemo na ukazanom poverenju.

Roche d.o.o.

 

Oblast   Kontakt
Informacije u vezi sa lekovima  Email: serbia.medinfo@roche.com
Bezbednost lekova  Email: serbia.drugsafety@roche.com
Kontrola kvaliteta  Email: serbia.productcomplaint@roche.com