Radimo zajedno naunapređenju zdravstvenog sistema

Roche godinama radi sa medicinskim stručnjacima i zdravstvenim ustanovama što doprinosi poboljšanju kvaliteta lečenja pacijenata.

Kao inovativna biotehnološka kompanija, Roche je posvećen istraživanju, razvoju i proizvodnji novih lekova i dijagnostičkih testova koji će pacijentima pružiti bolji i duži život. Kako bi ostvario ova medicinska dostignuća, Roche blisko saradjuje sa zdravstvenim organizacijama i profesionalicima koji imaju iskustvo, znanje i poglede koji se uklapaju sa radom naših naučnika.

Ova saradnja je neophodna jer omogucava:

  • da naučimo više o lečenju različitih bolesti i prioritetnim medicinskim potrebama

  • procenu novih lekova čija je meta specifična karakteristika neke bolesti i razvoj istraživačkih programa za adresiranje medicinske potrebe

  • da saznamo terapijski protokol i da razumemo činjenice koje su kliničarima potrebne da prepoznaju pravi lek za određenog pacijenta

  • lekarima da svoje znanje i veštine unapređuju u skladu sa naukom kroz finansiranje njihove edukacije i stručne prakse

Mi smo sigurni da zajedno možemo da ostvarimo više i ponosni smo što je kroz godine naš rad sa zdravstvenim organizacijama i stručnjacima doneo mnogo značajnih napredaka za lečenje pacijenata u Srbiji.

Kompanija Roche d.o.o. je jedna od članica udruženja INOVIA koje okuplja inovativne farmaceutske kompanije, članice EFPIA (Evropska federacija farmaceutske industrije i nacionalnih udruženja) koje posluju u Srbiji. EFPIA kodeks o objavljivanju podataka, od kompanija članica kao što je Roche, traži objavljivanje detalja o prenosu vrednosti, kao što su plaćanja prema zdravstvenim radnicima ili organizacijama.

Izveštaj svake od kompanija članica će pružiti sliku o ukupnoj prenesenoj vrednosti zdravstvenim radnicima i ustanovama, kao i informacije o tipu međusobne saradnje.

Roche u potpunosti podržava napore da pacijenti, mediji kao i svi zainteresovani bolje razumeju odnose između farmaceutske industrije sa jedne strane i zdravstvenih radnika i organizacija sa druge strane.

Zdravstveni radnici i kompanije koje se u osnovi bave istraživačkim radom, kao što je Roche, rade zajedno na unapređenju razumevanja različitih bolesti i podržavaju razvoj i proizvodnju novih lekova za pacijente kojima su potrebni.

Kao i u svim drugim prilikama kad su u pitanju usluge, korektno je i odgovarajuće dati nadoknadu zdravstvenim radnicima ili organizacijama, udruženjima pacijenata za njihovo uloženo vreme i ekspertizu.

Roche prepoznaje da postoji određen rizik konflikta interesa na obe strane i zato podržava korake da se prenos vrednosti prema individualnim zdravstvenim radnicima, kao i organizacijama (uključujući bolnice, klinike, univerzitete ili institute) objave.

Roche d.o.o. prvi put u junu 2016. godine objavljuje podatke vezane za prenos vrednosti prema zdravstvenim ustanovama, udruženjima pacijenata i organizacijama različitih profila.

Više informacija možete naći na, a detalje o metodologiji koju je Roche d.o.o. primenio preuzmitePotvrdu o usaglašenosti kompanije Roche možete preuzeti