O nama
Tokom naše 125-godišnje istorije, Roche je izrastao u jednu od najvećih svetskih biotehnoloških kompanija, kao i vodećeg dobavljača in-vitro dijagnostike i globalni dobavljač transformativnih inovativnih rešenja za ključne bolesti. Naša posvećenost našim ljudima, partnerima i, što je najvažnije, našim pacijentima ostaje jaka kao na početku našeg putovanja.

Stoga smo kreirali poslovno okruženje koje podstiče autentičnost i slobodno izražavanje, a sve to u ime i za dobrobit pacijenata. Rad u Roche-u predstavlja mnogo više od obavljanja posla. Svi mi smo zapravo deo internacionalne porodice posvećene kreiranju značajnog uticaja na svet koji nas okružuje. Naši ljudi kontinuirano otkrivaju nove i razvijaju postojeće proizvode, osiguravajući da oni stignu do pacijenata kojima su potrebni.

Isticanje različitosti je imperativ Roche-a. Pristup je individualan prema svakom zaposlenom gde se trudimo da uočavamo kvalitete koji svaku osobu čine jedinstvenom. Težimo poslovnom okruženju u kome svaki pojedinac , svojim veštinama i iskustvima, aktivno doprinosi uspehu cele organizacije. Različitost predstavlja pokretač inovacija, a do najboljih rešenja dolazimo kroz diskusiju i uvažavanje drugačijih perspektiva i ideja.

Roche u svetu broji 98000 zaposlenih u 100 zemalja, gde multinacionalnost od 169 različitih nacija predstavlja jedan od naših najvećih ponosa. Kao kompanija, imamo naše vrednosti kojih se pridržavamo i koje su vodilja našeg korporativnog rada i ponašanja:

  • INTEGRITET koji se sastoji u radu i ponašanju u skladu sa najvišim principima etike i poštenja,

  • HRABROST koja podrazumeva preuzimanje rizika i spremnosti za nove izazove, kao i iznošenje sopstvenog mišljenja, stavova i uverenja,

  • STRAST, koja je naš glavni pokretač za poboljšanje života pacijenata.

Mi smo Roche

Mi, u kompaniji Roche, verujemo da se personalizovanim pristupom postižu najbolji rezultati za pacijente u Srbiji. Isto važi i za naše zaposlene. Za svakog pojedinca stvaramo mogućnosti koje su jedinstvene, baš kao što je i on sam. Zaposlenima pružamo podršku i fleksibilnost koja im je potrebna kako bi mogli da razviju svoj potencijal u potpunosti, a sve to uz poštovanje osnovnih vrednosti i naše misije, a to je da sada činimo ono što će pacijentima biti potrebno u budućnosti.

Roche grupacija, sa sedištem u Bazelu, Švajcarska, je prisutna u više od 100 zemalja, a u 2015. godini je zepošljavala više od  91,700 ljudi. U 2015. godini  kompanija Roche je uložila 9.3 milijardi CHF u istraživanje i ostvario prodaju od 48.1 milijardi CHF.  Kompanija Genentech,  u Sjedinjenim Američkim Državama, je u potpunosti u vlasništvu Roche grupe. Takođe Roche je većinski vlasnik Chugai Pharmaceutical iz Japana.

Roche u Srbiji nastoji da kroz partnerski odnos sa lekarima, farmaceutima i drugim medicinskim radnicima, institucijama zdravstva u Srbiji i udruženjima pacijenata, obezbedi najbolja inovativna rešenja za dijagnostiku i lečenje.

Danas radimo ono što će pacijentima biti potrebno sutra

Roche globalno

Kompanija Roche je pionir u farmaciji i dijagnostici fokusirana na razvoj nauke zarad unapređenja života ljudi.

Roche je najveća biotehnološka kompanija na svetu, sa značajno zastupljenim lekovima iz oblasti onkologije, imunologije, infektivnim bolestima, oftalmologijie i bolestima centralnog nervnog sistema. Roche je lider u in vitro dijagnostici, dijagnostici karcinoma iz uzorka tkiva, kao i lider u praćenju bolesnika sa dijabetesom. Udružena snaga farmacije i dijagnostike pod jednim krovom je dovela do toga da je Roche posvecen  personalizovanoj medicini  koja ima za cilj da se za svakog bolesnika nađe tačno određeni lek, na koji će on odgovoriti na najbolji mogući način.

Osnovana 1896. godine, kompanija Roche daje svoj doprinos  kontinuiranim  istraživanjima sa ciljem iznalaženja boljih načina za prevenciju, dijagnostiku i lečenje različitih bolesti .

Čak 32 leka koji su razvijeni u kompaniji Roche su uključeni u Spisak esencijalnih lekova Svetske zdravstvene organizacije. Među njima su antibiotici, antimalarici i lekovi  za lečenje malignih bolesti.

Već sedam godina u nizu Roche je prepoznat kao kompanija broj jedan po  održivom razvoju (Dow Jones indeks održivosti).

Više informacija na sajtu www.roche.com

Roche Srbija

Kompanija Roche u Srbiji je prisutna od 1991. godine, najpre kao predstavništvo, a od 2005. godine kao samostalna kompanija Roche d.o.o. sačinjena od divizije Farmacije i divizije Dijagnostike. Sa sedištem u Beogradu, danas je jedna od vodećih farmaceutskih kompanija u Srbiji koja nastoji da obezbeđivanjem adekvatnih dijagnostičkih procedura i terapija u oblasti onkologije, reumatologije, neurologije i virusologije pacijentima omogući pristup inovativnim terapijskim opcijama i personalizovan pristup u lečenju. Naš cilj isti je kao i naša vizija - da pacijentima u Srbiji obezbedimo jednake mogućnosti lečenja kao i u Evropskoj uniji.

Kontakt

Roche d.o.o.
Vladimira Popovića 8a, 11070 Novi Beograd, Srbija

+381 11 20 22 803

serbia.office@roche.com

Preuzimanja

Saznajte više

please be aware that you are leaving this website.