Karcinom jajnika
Poznat kao “tihi ubica”, često je dijagnostikovan tek u odmaklom stadijumu bolesti. Dobro poznavanje znakova i simptoma, kao i faktora rizika za nastanak ove bolesti važni su preduslovi za ranu dijagnozu.

Ukoliko se dijagnoza postavi u ranom stadijumu bolesti prognoza je dosta optimistična. Međutim, često se karcinom jajnika manifestuje simptomima poput slabosti, gubitka apetita, bolova u abdomenu i gastrointestinalnih poremećaja, što dodatno otežava prepoznavanje bolesti. Nažalost, u najvećem broju slučajeva dijagnoza se postavi tek u odmaklom stadijumu kada, usled limitiranih terapijskih opcija, prognoza same bolesti je lošija.

Ovo je jedan od razloga zašto je karcinom jajnika jedan od najsmrtonosnijih karcinoma koji se javlja kod žena.

Put kroz istoriju lečenja karcinoma jajnika

Glavni terapijski pristup, hirurgija i hemioterapija, ostao je uglavnom nepromenjen tokom više od 40 godina. Međutim, neželjeni efekti, terapijska rezistencija i relapsi ukazuju na potrebu za novim opcijama u lečenju karcinoma jajnika.

Zahvaljujući target terapiji, poslednjih par godina podstaknut je post-hirurški pristup u lečenju uznapredovalog oblika ove bolesti.

Šta nam donosi budućnost?

Napredak u istraživanju uliva nadu za budućnost i bolje ishode lečenja pacijentkinja sa ovim oblikom karcinoma.

Nove mogućnosti lečenja, kao što su imunoterapija ili kombinacija imunoterapije i target terapije, neke su od prekretnica u lečenju karcinoma jajnika.

Reference:

 1. SEER. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/ovary.html.

  Last accessed December 2016.

 2. American Cancer Society. http://www.cancer.org/cancer/ovariancancer/detailedguide/ovarian-cancer-survival-rates.

  Last accessed December 2016.

 3. Foundation for Women’s cancer. http://www.foundationforwomenscancer.org/about-the-foundation/allied-support-group/ovarian-cancer-symptoms-consensus-statement/. Last accessed December 2016.

 4. Goff BA, et al. JAMA 2004;291:2705–12.

 5. Goff BA, et al. Cancer 2000;89:2068–75.

 6. GLOBOCAN. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx. Last accessed December 2016.

 7. CancerProgress.net. http://www.cancerprogress.net/timeline/ovarian-cancer. Last accessed December 2016.

Statistika govori da na svaka 2 minuta u svetu jedna žena oboli od karcinoma jajnika. U Srbiji godišnje oko 650 žena oboli od ove bolesti.

Više slučajeva onkologije

Pogledajte detalje o onkologiji

please be aware that you are leaving this website.