Onkologija
Naša vizija je revolucija tretmana malignih oboljenja kroz detaljan i rigorozan pristup razumevanju biologije tumora i otkrivanju novih lekova

Onkologija je nauka koja se bavi razumevanjem i lečenjem malignih oboljenja. Karcinom je kompleksna bolest, ima ih mnogo različitih vrsta i oblika, ali jedno im je zajedničko – nastaju kada ćelije počnu da rastu i da se dele van svake kontrole. Jedan je od glavnih uzroka smrti u svetu sa više od 18 miliona novodijagnostikovanih pacijenata godišnje. Razumevanje mehanizma nastanka karcinoma i njihovog rasta i razvoja omogućava stalni napredak u lečenju, a najveći iskorak je ostvaren zahvaljujući ciljanoj terapiji i imunoterapiji. Što bolje upoznamo bolest efikasnije ćemo je lečiti.

Detaljni slučajevi

Više oblasti fokusa

Pogledajte sve oblasti fokusa

please be aware that you are leaving this website.