Hematološki maligniteti
Već više od dvadeset godina razvijamo lekove koji menjaju definiciju lečenja hematoloških maligniteta. I dalje predano radimo na pronalaženju inovativnih mogućnosti lečenja u želji da unapredimo ishode terapije i kvalitet života pacijenata

Vekovima intrigira i fascinira naučnike koji su predani u nameri da otkriju sve njene tajne

Reference:

 1. Globocan 2018. World Fact Sheet http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf.

  [Pristup juni 2019]

 2. National Cancer Institute: Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=45368

  [Pristup juni 2019]

 3. Lyon, France: IARC Press. World Health Organization Classification of Tumors of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. 2008.

 4. Canadian Cancer Society. Symptoms of leukemia http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/leukemia/signs-and-symptoms/?region=on.

  [Pristup juni 2019]

 5. National Cancer Institute: Cancer Types https://www.cancer.gov/types/leukemia.

  [Pristup juni 2019]

 6. Cancer Research UK. About myeloma https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/myeloma/about.

  [Pristup juni 2019]

 7. American Cancer Society. Signs and Symptoms of Multiple Myeloma. https://www.cancer.org/cancer/multiple-myeloma/detection-diagnosis-staging/signs-symptoms.html.

  [Pristup juni 2019]

 8. Bloodwise. Myeloma treatment and side effects. https://bloodwise.org.uk/info-support/myeloma/treatment.

  [Pristup juni 2019]

 9. Myeloma UK: What is myeloma? https://www.myeloma.org.uk/information/what-is-myeloma/.

  [Pristup juni 2019]

Krv je veoma posebna tečnost.
Johann Wolfgang von Goethe
Nemački pisac, pesnik, naučnik, filozof i političar

Detaljni slučajevi

Više oblasti fokusa

Pogledajte sve oblasti fokusa

please be aware that you are leaving this website.