Istorija limfoma datira još iz 17.veka kada je ova bolest prvi put bila opisana od strane italijanskog stručnjaka Marcello Malpighi kao “ bolest limfnih žlezdi i slezine koja je jednolično fatalna”. Vek kasnije, 1832.godine, lekar po imenu Thomas Hodgkin identifikovao je limfom po prvi put.¹

Od prve definicije limfoma pa do danas napravljen je veliki iskorak, kako u razumevanju tako i u lečenju ove bolesti. Ključni korak je napravljen saznanjem da limfomi čine vrlo raznoliku grupu bolesti, što se dalje ogleda u samoj biologiji, kliničkoj slici i prognozi bolesti.

Limfomi se dele u dve osnovne kategorije: Hočkinov limfom i ne-Hočkinov limfom (NHL).

NHL su češći oblici limfoma, a u zavisnosti od brzine rasta i napredovanja maligne bolesti dele se na indolentne (spororastuće) i agresivne (brzorastuće) NHL. Folikularni limfom (FL) najčešći je indolentni oblik NHL, dok je difuzni limfom velikih B‑ćelija (DLBCL) najčešći agresivni oblik.

Iako znakovi i simptomi limfoma – uključujući neobjašnjivi gubitak telesne težine, povišenu telesnu temperaturu i noćno znojenje – mogu biti jednaki u svim kategorijama, terapijski pristup i prognoza bolesti zavise od tipa dijagnostikovanog limfoma.

Reference:

  1. National Cancer Institute: Dictionary of Cancer Terms.[Pristup juni 2019]

  2. Lyon, France: IARC Press. World Health Organization Classification of Tumors of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. 2008.