Neurologija
Velikim i raznolikim portfoliom, koji pokriva najčešća i najređa neurološka stanja, Roche pristupa neurologiji i retkim bolestima sa istim interesovanjem, strašću i ozbiljnošću kao i u ostalim oblastima. Naša misija je ukorenjena u našoj formuli: Sledimo nauku u poboljšanju kvaliteta ljudskih života
Procenjuje se da 700 miliona osoba, više od jedne na deset širom sveta, pati od poremećaja koji remete način rada mozga.poremećaja koji remete način rada mozga.

Reference:

  1. International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations. Available at http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/MNDs-Innovation-1.pdf.

    Last accessed December 2020

Roche u neurologiji i retkim bolestima: Očuvanje onoga što ljude čini onakvima kakvi jesu

Mozak nas čini onim što jesmo. Omogućava nam da razmišljamo, učimo, osećamo, povezujemo se sa drugima i gradimo naše mesto u svetu.

Bolesti koje utiču na mozak i njegove veze sa telom menjaju ko smo i šta možemo postići - prekidanje karijere, opterećivanje porodica, prekidanje veza sa svetom i ograničavanje snova za budućnost.

Ove bolesti ne dovode samo do onesposobljavanja, neke takođe skraćuju životni vek.

Detaljni slučajevi

Više oblasti fokusa

Pogledajte sve oblasti fokusa

please be aware that you are leaving this website.