Brojni su razlozi zbog kojih se pacijenti odluče da učestvuju u kliničkim studijama. Najvažnije u svemu tome jeste da pacijenti donesu odluku o učešću svojevoljno, kao i da imaju sve informacije u vezi sa studijom.

Pre uključenja u kliničku studiju, bez obzira koji je motiv za uključenje, svi pacijenti treba da obave razgovor sa svojim doktorom u vezi sa potencijalnim benefitima i rizicima koje bi učešće u studiji donelo tom pojedincu. Ponekad je potrebno obaviti i više informativnih razgovora. Nakon obavljenih informativnih razgovora, pacijent treba da potpiše „Informisani pristanak“, čime pacijent formalno daje svoj pristanak da učestvuje u kliničkoj studiji. „Informisani pristanak“ je veoma detaljan dokument u kom su sadržani i jasno prezentovani svi detalji u vezi sa kliničkom studijom, pa je potrebno odvojiti dovoljno vremena da bi se pažljivo pročitao i razumeo.

  • Pomoć budućim pacijentima – Mnogi ljudi se odluče za učešće u kliničkim studijama sa ciljem da pomognu napretku medicine. Kliničke studije daju neprocenjive podatke koji pomažu lekarima i pacijentima. Takođe, neki ljudi pronalaze satisfakciju u činjenici da iz njihove bolesti može proizaći nešto pozitivno i dobro.

  • Lični benefit – Mnogi ljudi se odluče za učešće u kliničkim studijama sa nadom da bi novi lek mogao pomoći u izlečenju njihove bolesti. Pacijenti koji su bezuspešno probali sve druge opcije se nadaju da bi novi lek mogao pomoći u terapiji njihove bolesti. Neki ljudi se odlučuju za učešće u kliničkim studijama sa željom da nauče više o svojoj bolesti i zbog činjenice da im učešće u studiji daje brži pristup visoko specijalizovanoj medicinskoj nezi.

Važno je da prilikom obavljanja informativnog razgovora i pacijent i lekar uzmu u obzir moguće rizike upotrebe novog leka. Iako su novi lekovi prošli detaljna laboratorijska ispitivanja, ne postoji garancija da će novi lek biti bolji od trenutno postojećih lekova i da neće imati neželjene efekte. Klinička studija je upravo način da se dobiju ti podaci o novom leku, pa se odgovori na ta pitanja mogu dati tek po završetku kliničke studije.

Dijagnoza teške bolesti predstavlja veliki teret kako za pojedinca, tako i za njegovu okolinu. Veoma često porodica, prijatelji i staratelji ne znaju na koji način bi mogli pomoći obolelom, te se veoma često osećaju suvišnima i emocionalno se udalje od obolelog.

Istina je da porodica, prijatelji i staratelji mogu igrati veliku ulogu i biti od velike pomoći. Njihova pomoć obolelom može biti u vidu:

  • Pomoći u razumevanju kliničke studije – praćenju obolelog na informativne razgovore, zapisivanje važnih podataka, pomoć u shvatanju „Informisanog pristanka“

  • Transport do i od klinike u kojoj se sprovodi studija – nemogućnost dolaska na sve potrebne preglede i posete koje podrazumeva učešće u studiji predstavlja jedan od najčešćih razloga odustajanja pacijenata od učešća u kliničkoj studiji.

  • Briga o deci – Briga o deci za vreme boravka u bolnici

  • Pomoć u domaćinstvu – Kupovina/kuvanje/čišćenje/lična nega ukoliko pacijent nije u stanju da to radi sam

  • Pomoć pri uzimanju propisanih lekova

  • Pomoć u savladavanju neželjenih efekata novog leka – priprema posebnih obroka, prilagođavanje spavaće sobe, kupatila, hodnika i sl.