Inhibitori su neurališuća antitela koja stvara organizam osoba sa hemofilijom kao odgovor na prisustvo stranog FVIII. Razvoj inhibitora smanjuje efikasnost tretmana preparatima FVIII.

Inhibitori se javljaju kod 25-30% osoba sa teškom hemofilijom A i kod 3-13% osoba sa umerenom ili blagom formom ove bolesti. Oko 12-15% osoba sa teškom hemofilijom A će razviti inhibitore u visokom titru (≥5 Bethesda jedinica [BU]), te kod tih osoba tretman preparatima FVIII više neće biti efikasan.

Razvoj inhibitora povezan je sa značajnim povećanjem morbiditeta i mortaliteta kod osoba sa hemofilijom A. Kod osoba sa hemofilijom A i inhibitorima na FVIII otežano je zbrinjavanje krvarenja, te je prisutna veća incidenca oštećenja zglobova. Posledično je smanjen kvalitet života i povećan ukupan trošak lečenja, u odnosu na osobe sa hemofilijom A bez inhibitora.

Na inhibitore treba posumnjati u slučaju krvarenja koje ne odgovara na tretman preparatima FVIII, posebno u slučajevima kada je prethodni tretman istim preparatima zaustavljao krvarenje.

Osobe sa hemofilijom A, osim u slučaju krvarenja koje ne prestaje nakon odgovarajućeg tretmana sa preparatima FVIII, trebaju biti redovno testirane na prisustvo inhibitora- deca dva puta godišnje, odrasli jednom do dva puta godišnje. Osobe sa hemofilijom trebaju biti testirane na inhibitore i u slučaju intenzivnog tretmana sa preparatima FVIII koji traje više od 5 dana, kao i pre i posle operativnih zahvata. Smjernice Svetske Federacije za hemofiliju daju detaljne amernice o testiranju na inhibitore.

Potvrda prisustva inhibitora i njihova kvantifikacija, odnosno merenje titra inhibitora se sprovodi laboratorijski, korištenjem Nijmegen modifikovanog Bethesda eseja.

Osobe sa hemofilijom A kod kojih su inhibitori prisutni u malom titru (<5BU) se mogu i daljei tretirati preparatima FVIII, ali u povećanim dozama, jer inhibitori koji su prisutni u malom titru se nekad mogu spontano povući. U slučaju da su inhibitori prisutni u velikom titru (≥5 BU), preparati FVIII nemaju efekta, te se terapijski pristup treba promeniti. Osobe sa hemofilijom A i inhibitorima u visokom titru mogu biti lečene lekovima kojim zaobilaze aktivnost FVIII, monoklonskim antitelom i indukcijom imune tolerancije.

Reference:

  1. Whelan SF et al. Blood 2013;121:1039–48;

  2. Wight J and Paisley S. Haemophilia 2003;9:418–35;

  3. Gouw SC et al. Blood 2007; 109: 4648–54;

  4. Eckhardt CL et al. Blood 2013;122:1954–62.

  5. Gringeri A et al. Blood 2003;102: 2358–63;

  6. Morfini M et al. Haemophilia 2007;13:606–12;

  7. Recht M, et al. Value Health. 2014;17:744–8;

  8. WFH Guidelines for the management of hemophilia. http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf, pristup august 2020