Podtipovi limfoma: Znate li razliku?

Ne-Hočkinov limfom (NHL) je karcinom krvi koji nastaje u belim krvnim ćelijama- limfocitima, koje su ključna komponenta imunskog sistema. Postoji više od 60 različitih podtipova NHL, a oni se mogu klasifikovati kao indolentni (spororastući) i agresivni (brzorastući), u zavisnosti od brzine napredovanja karcinoma. Dva najčešća tipa NHL-a, folikularni limfom (FL) i difuzni B- krupnoćelijski limfom (DLBCL), veoma se razlikuju prema tome kako, kada i gde se razvijaju, kao i prema načinu na koji se zbrinjavaju.

Koji su najčešći podtipovi NHL-a?

Folikularni limfom
Folikularni limfom je najčešći indolentni limfom, koji se javlja kod 20% svih novodijagnostikovanih slučajeva NHL-a. Godišnje, u svetu od ovog podtipa limfoma oboli 100 000 osoba. ⁴,⁵
Difuzni B- krupnoćelijski limfom
Difuzni B- krupnoćelijski limfom je najčešći agresivni limfom, koji se javlja kod 30% svih novodijagnostikovanih slučajeva NHL. U svetu, godišnje od ovog agresivnog limfoma oboli 150 000 osoba. ⁴,⁵

Kako se ćelije karcinoma razlikuju između različitih podtipova limfoma?

Folikularni limfom
Folikularni limfom je tip B-ćelijskog limfoma. Zove se folikularni, jer se ćelije karcinoma grupišu u krugove unutar limfnih čvorova, poznate kao folikule.⁶
Difuzni B- krupnoćelijski limfom
Difuzni B- krupnoćelijski limfom se zove difuzni, jer su ćelije karcinoma raširene svuda unutar tumora, čime uništavaju normalnu strukturu limfnog čvora. ⁷

Koliko brzo bolest napreduje?

Folikularni limfom
Folikularni limfom je indolentni NHL, što znači da napreduje sporo. Pacijenti sa folikularnim limfomom mogu živeti godinama, i u slučaju da kod njih nisu prisutni simptomi oboljenja oni ne moraju zahtevati tretman odmah po uspostavljanju dijagnoze.⁸
Difuzni B- krupnoćelijski limfom
Pripada grupi agresivnih limfoma jer brzo napreduje i ako se lečenje ne započne odmah ishod može biti fatalan. U slučaju da pacijent kome je postavljena dijagnoza ove bolesti ne dobije odgovarajući tretman, medijana preživljavanja je kraća od jedne godine.

Kada se ova oboljenja dijagnostikuju?

Folikularni limfom
Simptomi folikularnog limfoma se često pojavljuju postepeno, i često prođu neprimećeni od strane pacijenata, što rezultuje u tome da kod 80% pacijenata ova bolest bude dijgnostifikovana u poodmakloj fazi.¹¹
Difuzni B- krupnoćelijski limfom
Usled agresivne prirode DLBCL-a, simptomi ovog oboljenja, kao što su uvećanje limfnih čvorova postanu očiti rano. Kod oko 40% pacijenata ovo oboljenje se dijagnostikuje u ranoj fazi, kada je i prognoza bolja. ⁹

Kakav je tok ovih oboljenja?

Folikularni limfom
Iako većina pacijenta odgovori na početni tretman folikularnog limfoma, ovo oboljenje se obično vrati i postane teže za tretiranje u odnosu na prethodno javljanje. ¹² Folikularni limfom se može javiti opet čak i godinama nakon terapije koja je dovela do povlačenja oboljenja.
Difuzni B- krupnoćelijski limfom
DLBCL odgovara na terapiju i 60% pacijenta bude izlečeno prvim tretmanom ovog oboljenja. 13 Pacijenti koji odgovore na tretman i kod kojih se ne javi progresija u toku dve godine od tretmana, obično imaju sličan životni vek kao zdrave osobe njihovih godina. Međutim, pacijenti kod kojih se ovo oboljenje javi ponovo, imaju loše ishode ponovnog tretmana i kratko preživljenje. ¹³,¹⁴

Šta je nezadovoljenja medicinska potreba kod ovih oboljenja?

Folikularni limfom
Trenutno ne postoji lek za folikularni limfom. Trenutni cilj tretmana ovog hematološkog maligniteta je produžiti period u kojem je pacijent u remisiji, odnosno u kojem je pacijent bez oboljenja. Da bi se unaprijedili dugotrajni ishodi lečenja, potrebne su tretmanske opcije koje će osigurati minimizovanje simptoma i održavanje remisije kod obolelih.¹⁵
Difuzni B- krupnoćelijski limfom
Cilj tretmana DLBCL-a je izlečenje. Nove tretmanske opcije su potrebne da bi se povećao procenat izlečenih pacijenata i unapredili dugotrajni ishodi lečenja pacijenata koji ne odgovore na inicijalni tretman. ¹⁶
Published undefined

Reference

 1. Lymphoma research foundation. [Internet; cited November 2018]. Available at: https://www.lymphoma.org/aboutlymphoma/

 2. Swerdlow SH, et al. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. In: World Health Organization Classification of Tumours. Lyon, France: IARC; 2017.

 3. American Cancer Society. What is Non-Hodgkin Lymphoma. [Internet; cited November 2018]. Available at: https://www.cancer.org/cancer/non-hodgkin-lymphoma/about/what-is-non-hodgkin-lymphoma.html

 4. A clinical evaluation of the International Lymphoma Study Group classification of non-Hodgkin's lymphoma. The Non-Hodgkin's Lymphoma Classification Project. Blood 1997; 89:3909-18.

 5. Globocan 2018. World fact sheet. [Internet; cited November 2018]. Available at: http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf

 6. Very Well Health. [Internet; cited November 2018] Available at: https://www.verywellhealth.com/follicular-lymphoma-2252371

 7. Lymphoma Action. [Internet; cited November 2018]. Available at: https://lymphoma-action.org.uk/sites/default/files/media/documents/2018-06/LYMweb0018DLBCL2016v2.2.pdf.

 8. Lymphoma Research Foundation. [Internet; cited November 2018]. Available at: http://www.lymphoma.org/site/pp.asp?c=bkLTKaOQLmK8E&b=6300155

  Last accessed September 2016

 9. Medscape. Diffuse large cell lymphoma. [Internet; cited November 2018]. Available at: http://emedicine.medscape.com/article/202969-overview

 10. Rovira J et al. Prognosis of patients with diffuse large B cell lymphoma not reaching complete response or relapsing after frontline chemotherapy or immunochemotherapy. Ann Hematol. 2015; 94: 803–812.

 11. Salles GA. Clinical features, prognosis and treatment of follicular lymphoma. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2007; 1:216-225.

 12. Lymphoma Research Foundation. [Internet; cited November 2018]. Available at: https://www.lymphoma.org/aboutlymphoma/nhl/fl/relapsedfl/

 13. Maurer, MJ et al. Event-free survival at 24 months is a robust end point for disease-related outcome in diffuse large B-cell lymphoma treated with immunochemotherapy. J Clin Oncol. 2014; 32: 1066-73.

 14. Vaidya R & Witzig TE. Prognostic factors for diffuse large B-cell lymphoma in the R(X)CHOP era. Annals of Oncology 2014; 25:2124–2133.

 15. Fowler N. Role of Maintenance Rituximab (Rituxan) Therapy In the Treatment of Follicular Lymphoma. Pharmacy and Therapeutics; 2011; 36:590-598

 16. Dotan E, et al. Impact of rituximab (Rituxan) on the treatment of B-cell non-hodgkin’s lymphoma. Pharmacy and Therapeutics.2010;35:148-57.

M-BA-00000009

please be aware that you are leaving this website.