MC-RS-00054

Analiza urina može otkriti ozbiljne bolesti koje su asimptomatske u ranim fazama i koje se mogu lečiti. Ova stanja mogu naneti ozbiljnu štetu ako ostanu neotkrivena. Tračice za urin su ključni dijagnostički alat, jednostavan za upotrebu, koji pruža brze i pouzdane informacije o patološkim promenama u urinu. Njihov klinički značaj leži prvenstveno u dijagnozi, skriningu tokom rutinskih ili profilaktičkih pregleda i praćenju lečenja.

Danas Roche Dijagnostika nudi širok spektar sistema za analizu urina. Na osnovu našeg 50-godišnjeg iskustva u analizi urina, od uvođenja prve test tračice, neprestano poboljšavamo tehnologiju tračica koje se koriste u kliničkoj i opštoj praksi. Kao odgovor na potrebe kupaca za povećanom efikasnošću i sigurnošću, razvili smo niz analizatora sa različitim stepenom automatizacije i protoka. Kombinovanjem dokazane strip tehnologije i Roche Dijagnostka automatizacije, nudimo personalizovane sisteme za analizu urina za lekarske ordinacije, bolničke centre i centralne laboratorije.