U celom svetu Svetski dan farmaceuta se obeležava 25. septembra. Tog dana, a pre više od 100 godina (1912. godine) je osnovana Međunarodna farmaceutska federacija (FIP). Cilj obeležavanja Svetskog dana farmaceuta je da podstakne aktivnosti koje promovišu ulogu farmaceuta u unapređenju zdravlja u svim krajevima sveta. Ove godine slogan obeležavanja je "Farmaceut: Vaš stručnjak za lekove".

Farmaceuti imaju važnu  ulogu u putu leka do pacijenta, jer jer su zdravstveni radnici od poverenja i lako dostupni opštoj populaciji. Zato FIP poziva farmaceute da slave svoju profesiju i iskoriste Svetski dan kako bi dodatno promovisali ulogu i značaj koji farmaceuti imaju u zdravstvenom sistemu.

U kompaniji Roche Srbija farmaceuti su uključeni u rad i deo su rukovodećih timova u mnogim segmentima poslovanja kompanije - marketing, prodaja, kliničke studije, medicinske informacije, regulativa, kvalitet, farmakovigilanca, komunikacije...