Beograd, 19.11.2020

Uticaj COVID-19 pandemije na lečenje i ishode lečenja karcinoma pluća

Uticaj pandemije nije ograničen samo na dijagnozu - vidimo kako ona takođe utiče i na lečenje pacijenata sa karcinomom pluća. Hirurgija, kao modalitet lečenja, je najviše pogođena i kod mnogih pacijenata je morala biti odložena tokom pandemije. [1] U međuvremenu su neki pacijenti bili prinuđeni da pređu na druge terapijske opcije. [2] Ograničenja slobodnog kretanja takođe predstavljaju izazov u ​​održavanju pristupa tretmanima tokom čitave pandemije. [3] 

„Većina nas je svesna da zdravstvene službe rade punim kapacitetom, čak i u odsustvu pandemije“,istakla je dr Anne-Marie Baird, predsednica udruženja Lung Cancer Europe, tokom ekspertske panel diskusije na temu COVID-19 i karcinom:  „Izazovi i prepreke za ljude sa rakom pluća ne počinju i ne završavaju se pandemijom COVID-19. Ovo je samo istaklo postojeće probleme, oko pitanja kapaciteta i podsticanja ljudi da traže dijagnozu.“[4]

Dr Anne-Marie Baird je dodala da, „Za mnoge ljude koji imaju karcinom pluća, njihova najbolja opcija bila bi učešće u kliničkom studijama. Kao rezultat pandemije, ljudi sa karcinomom pluća možda su morali da promene tretman i zbog toga možda više neće biti podobni za učešće u određenim ispitivanjima. “ Nada se da će proces uključivanja u klinička ispitivanja postati fleksibilniji i „da ljudi i tokom pandemije mogu i dalje učestvovati u njima“.

Sa ovim izazovima se ne suočavaju samo pacijenti koji se trenutno leče, već i oni koji učestvuju u istraživanjima i razvoju novih lekova. Moramo biti sigurni da ćemo nastaviti istraživanja kako bismo i dalje mogli pomagati ljudima pogođenim ovom opakom bolešću.

Budući da su ljudi sa karcinomom pluća posebno podložni razvoju ozbiljnijih komplikacija od COVID-19, takođe je važno osigurati postojanje jakog sistema podrške u cilju adekvatne dijagnostike ali i pružanja nege osobama koji pored karcinoma pluća imaju i COVID-19 infekciju. [5]

Ključno je da se gore navedeni izazovi hitno reše, zbog dugoročnog uticaja na preživljavanje ljudi pogođenih ovom bolešću. Procenjuje se da bi, kao rezultat COVID-19 pandemije, petogodišnje preživljavanje ljudi sa malignitetom pluća u Velikoj Britaniji moglo da padne sa 16,2% u 2017. na 15,4% u 2020. [6]

Pretvaranje izazova u mogućnosti

Iako je bilo i još uvek ima puno izazova, zdravstveni sistemi, vlade i različita udruženja unutar zajednice za karcinom pluća brzo su se prilagodili. S obzirom na to da mnogi pacijenti nisu u mogućnosti da posete kliniku radi intravensko primanja terapije, lekari su pacijentima propisali lekove koji se mogu aplikovati u kućnim uslovima. [2] Tokom pandemije, neke zemlje su uspostavile mobilne usluge genomskog profilisanja putem  tečne biopsije i to u domovima samih pacijenata, smanjujući na taj način rizik od infekcija.

Tehnologija i telemedicina su sistemi koji pružaju podršku, kako bi ljudima koji žive sa tom bolešću i njihovim zdravstvenim radnicima dali mogućnost adekvatnog monitoringa terapije koju prima pacijent ali i omogućavaju bolji put do dijagnostike, bez potencijalnog dodatnog rizika od putovanja u zdravstveni centar. [7]

Iako je mnogo napora posvećeno ublažavanju uticaja ovih izazova, potrebna je dalja saradnja, usavršavanje i ulaganje kako bi ova tehnološka rešenja bila još efikasnija. „Važno je naučiti iz iskustva sa COVID-19 u kom segemntu puta pacijenta je telemedicina prihvatljiva“, dodala je dr Anne-Marie Baird. „Princip jedna veličina odgovara svima, se ne može primeniti na sve slučajeve.“ [4]

Posvećeni smo saradnji sa zdravstvenim partnerima kako bismo pronašli najbolja rešenja za ljude pogođene ovom bolešću, kao i pružanje podrške onima koji su trenutno uključeni u klinička ispitivanja. To uključuje bolju kućnu negu, mobilne ili kućne infuzione centre, kao i fleksibilnije uključivanje učesnika u kliničke studije uz proširenje saradnje sa telehealth-om i tehnološkim kompanijama. Saradnja je ključna u rešavanju izazova na putu pacijenta, zajedničkim stvaranjem uticajnih, prilagođenih integrisanih i fleksibilnih rešenja nege.

 

Reference

  1. Sud A., Jones M.E., Broggio J., et al. Collateral damage: the impact on outcomes from cancer surgery of the COVID-19 pandemic. Annals of Oncology. 2020:31(8);1065-74.  
  2. NHS England. NHS England interim treatment options during the COVID-19 pandemic. [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/ng161/resources/interim-treatment-change-options-during-the-covid19-pandemic-endorsed-by-nhs-england-pdf-8715724381                      
  3. Center for Global Development. Understanding the Impact Of COVID-19 On Essential Medicine Supply Chains. [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.cgdev.org/blog/understanding-impact-covid-19-essential-medicine-supply-chains
  4. Roche. COVID-19 and Cancer: Expert Panel Discussion and Q&A [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.linkedin.com/posts/activity-6714156253049831425-wwmw   
  5. Lung Cancer Research Foundation. COVID-19 and Lung Cancer. [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.lungcancerresearchfoundation.org/lung-cancer-groups-issue-statement-on-coronavirus/ 
  6. IPPR. The hidden cost of Covid-19 on the NHS - and how to ‘build back better’. [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.ippr.org/blog/the-hidden-cost-of-covid-19-on-the-nhs
  7. Mayo Clinic. COVID-19 Accelerates Telemedicine Use in Oncology Practices. [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.mayo.edu/research/forefront/covid-19-accelerates-telemedicine-use-in-oncology-practices

M-RS-00000328