19.11.2020

Lečenje karcinoma pluća ne može da čeka: Karcinom pluća u eri COVID-19

lekar i pacijent

COVID-19 je postao jedan od najvećih zdravstvenih izazova naše generacije, utičući na živote svakog od nas. Za ljude sa karcinomom pluća, najrasprostranjenijim i najsmrtonosnijim oblikom karcinoma, uticaj je bio i biće još veći, obzirom na sličnost simptoma i hitnu potrebu za ranim lečenjem. [1]  Zbog toga sada, više nego ikad, moramo raditi kao zajednica kako bismo pronašli najbolje načine za pružanje podrške ljudima pogođenim ovom bolešću. [2]

Tokom nekoliko poslednjih godina postignut je značajan napredak u dijagnostici i lečenju karcinoma pluća. Kao rezultat, mortalitet opada - a nedavni podaci ukazuju na pad smrtnosti od karcinoma pluća za 6,3% svake godine za period od 2013. do 2016. [3] Međutim, COVID-19 predstavlja ozbiljnu pretnju ovom ohrabrujućem razvoju događaja. Samo u Velikoj Britaniji podaci sugerišu da je lečenje karcinoma pluća smanjeno za 75% tokom prve zabrane kretanja. [4] Nažalost, to ne znači da je smanjena incidenca oboljevanja, već da je smanjen broj ljudi kojima se dijagnostikuje sama bolest. [2] Ovakav trend mozemo videti i u drugim zemljama sveta.

Uprkos napretku koji je postignut u lečenju karcinoma pluća, on svake godine odnosi više života nego bilo koji drugi karcinom. [5] Za vreme pandemije, moramo posebno obratiti pažnju na pacijente sa karcinomom pluća kako bi izbegli zamenu jedne zdravstvene krize drugom.

Izazovi koje predstavlja COVID-19 za osobe sa karcinomom pluća

Povećane su prepreke ka ranom otkrivanju i lečenju. Za karcinome koji brzo napreduju, poput karcinoma pluća, dijagnoza i lečenje u ranijim fazama bolesti mogu ljudima pružiti najbolje šanse za preživljavanje. [2]

Međutim, čak i pre pandemije COVID-19, istraživanje je pokazalo da su ljudi sa simptomima karcinoma pluća oklevali da potraže medicinsku pomoć zbog stigme ili straha oko dijagnoze same bolesti. [6]

COVID-19 ili karcinom? Kašalj, otežano disanje ili umor povezani su sa COVID-19. Ovo su takođe najčešći znaci i simptomi karcinoma pluća. Razumevanje sličnosti i razlika između ova dva oboljenja može vam pomoći da utvrdite kada treba potražiti lekarski savet i pristupiti odgovarajućoj nezi.

Osobe koje imaju simptom neprekidnog kašlja mogu biti obeshrabrene da posete zdravstveni centar zbog straha od širenja COVID-19 infekcije, tako da moraju postojati jasna uputstva o znakovima i simptomima, jer ne mora svaki kašalj da ukazuje na COVID- 19.

 

Karcinom ili COVID 19

Rak ne čeka. Uz kontinuirani fokus na COVID-19, nije iznenađujuće što postoji percepcija da zdravstveni sistemi daju prednost COVID-19 infekciji ispred ostalih stanja. Nažalost, za brzo napredujuću bolest kao što je karcinom pluća, svako odlaganje postavljanja dijagnoze i lečenja može pacijenta koštati više meseci, pa i godina života. Zbog toga je presudno da simptomi budu prepoznati kao hitna stanja. [7]

Prepoznajući ovu potrebu, mnoge zemlje podižu svest o ranom postavljanju dijagnoze karcinoma pluća. Na primer, Australija protiv karcinoma vodi javnu zdravstvenu kampanju „Nije svaki kašalj COVID-19“ u cilju podizanja svesti  da respiratorni simptomi mogu biti i znak maligniteta. [8] Ova kampanja, kao i mnoge druge širom sveta, ima za cilj da se bori protiv zabluda koje mogu odložiti dijagnozu ove bolesti.

Dodatni strah. Poseta zdravstvenom centru usled simptoma karcinoma pluća, u situaciji kada nema pandemije izaziva zabrinutost, a pogotovo sada kada se mnogi plaše povećanog rizika od zaraze COVID-19. Postoji rizik da strah od izloženosti COVID-19 infekciji što može sprečiti ljude da odlaze u zdravstvene ustanove. [10]

        Donošenje odluke o načinu dijagnostike i izbora terapije kod paijenata obolelih od karcinoma pluća u trenutnoj situaciji COVID-19 pandemije zaista zahteva jedan sveobuhvatan, temeljan pristup, bez generalizacije. Pacijenti i lekari suočavaju se sa izuzetno teškim izborima. Plan borbe tokom pandemije uključuje strpljenje, komunikaciju, marljivost i odlučnost. Rizici moraju biti pažljivo uravnoteženi, strategije javnog zdravstva sprovedene temeljno, a resursi mudro korišćeni.

 

 

Reference

  1. Cancer Research UK. News digest – calorie guidelines, reduced lung cancer referrals and COVID-19’s impact on cancer services. [Internet; cited October 2020]. Available from: https://scienceblog.cancerresearchuk.org/2020/09/19/news-digest-calorie-guidelines-reduced-lung-cancer-referrals-and-covid-19s-impact-on-cancer-services/
  2. Cancer Research UK. Lung cancer risks becoming ‘forgotten disease’ of the coronavirus pandemic. [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.cancerresearchuk.org/about-us/cancer-news/news-report/2020-09-17-lung-cancer-risks-becoming-forgotten-disease-of-the-coronavirus-pandemic
  3. National Institutes of Health. New treatments spur sharp reduction in lung cancer mortality rate. [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/new-treatments-spur-sharp-reduction-lung-cancer-mortality-rate
  4. UK Lung Cancer Coalition. COVID-19 Matters: A review of the impact of lung cancer pathway and opportunities for innovation emerging from the health system response to the pandemic. [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.uklcc.org.uk/wp-content/uploads/2020/10/UKLCC-COVID-19-Matters-Report-Oct-2020.pdf
  5. World Health Organization. Cancer. [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer
  6. Global Lung Cancer Coalition. Patient Charter. [Internet; cited October 2020]. Available from: http://www.lungcancercoalition.org/patient-charter.html
  7. BBC. Why most Covid-19 deaths won’t be from the virus. [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.bbc.com/future/article/20200528-why-most-covid-19-deaths-wont-be-from-the-virus
  8. Cancer Australia. Investigating symptoms of lung cancer: a guide for all health professionals. [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.canceraustralia.gov.au/ISLCGuide
  9. Roche. COVID-19 and Cancer: Expert Panel Discussion and Q&A [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.linkedin.com/posts/activity-6714156253049831425-wwmw
  10. Mayo Clinic. COVID-19 Accelerates Telemedicine Use in Oncology Practices. [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.mayo.edu/research/forefront/covid-19-accelerates-telemedicine-use-in-oncology-practices

M-RS-00000328