md

Molekularna dijagnostika

Sinergija dijagnostike i lečenja

Kao pioniri PCR (Polymerase chain reaction) tehnologije, pridajemo veliku važnost kvalitetu dijagnostičkih i naučnih istraživanja. 

md

Roche Dijagnostika molekularni sistemi i testovi koriste se u različitim poljima dijagnostike: 

  • Skrining davalaca krvi
  • Virološka i mikrobiološka dijagnostika
  • HPV skrining
  • Testovi za otkrivanje mutacija gena, koji se koriste u onkologiji
  • Brza molekularna dijagnostika respiratornih patogena, koja se vrši kod pacijenta, uz krevet, na bolničkim odeljenjima