Razbijamo mitove o hemofiliji

Postoji mnogo pogrešnih razumevanja kada govorimo o hemofiliji. Kliknite na karte u nastavku za pojašnjenje najčešćih.

Mit

Ako se osoba sa hemofilijom poseče iskrvariće do smrti.

Istina

Svako krvarenje ne ugrožava život. Nije svako krvarenje opasno po život. Mogu se javiti modrice ili krvarenje u mišiće i zglobove, što je, ako je često, povezano sa dugotrajnim oštećenjem.1

Mit

Osobe sa hemofilijom imaju samo spoljašnja krvarenja, npr. nakon pada ili posekotin.

Istina

Osobe sa hemofilijom mogu takođe imati spontana unutrašnja krvarenja, koja najčešće zahvataju kolena, članke i laktove.2

Mit

Obolelima od hemofilije je skraćen životni vek.

Istina

Sa odgovarajućom negom, životni vek obolelih od hemofilije je danas skoro jednak životnom veku zdravih osoba.2

Mit

Deca obolela od hemofilije uvek imaju u porodici nekoga ko je takođe oboleo.

Istina

Iako je hemofilija uglavnom nasledno oboljenje, kod jedne trećine obolelih javlja se spontano.3

Mit

Od hemofilije obolevaju samo muška deca.

Istina

Kako se hemofilija nasleđuje recesivno vezano za X hromosom, većina obolelih od hemofilije su muškog pola. Hemofilija se može javiti i kod žena ali retko.4

Mit

Svi oboleli od hemofilije imaju iste simptome.

Istina

Simptomi hemofilije A variraju zavisno od nivoa faktora VIII. Hemofilija A se klasifikuje kao blaga, umerena i teška.5

Mit

Oboleli od hemofilije se ne smeju baviti sportom.

Istina

Sa odgovarajućim tretmanom, oboleli od hemofilije se mogu baviti mnogim sportovima (npr. plivanje, trčanje) ali "grubi" sportovi nisu preporučljivi.2

Mit

Svi oblici hemofilije su uzrokovani nedostatkom ili smanjenom aktivnošću faktora VIII.

Istina

Najčešći oblik hemofilije je hemofilija A koja nastaje usled nedostatka ili smanjenem aktivnosti faktora VIII. Hemofilija B nastaje usled nedostatka ili smanjene aktivnosti faktora IX, a hemofilija C nedostatkom ili smanjenom aktivnošću faktora XI.8

Mit

Svi oboleli od hemofilije će vremenom postati invalidi usled oštečenja zglobova.

Istina

Sa odgovarajućim profilaktičkim tretmanom oboleli mogu izbeći česta krvarenja u zglobove i dugoročna oštečenja zglobova.9

Published undefined

Reference

 1. University of California San Francisco. Hemophilia Signs and Symptoms. [Online]. https://www.ucsfhealth.org/conditions/hemophilia/signs_and_symptoms.html.

  [Accessed March 2016].

 2. World Federation of Hemophilia. About Bleeding Disorders, Hemophilia. [Online]. http://www.wfh.org/en/page.aspx?pid=637#Where_occur. [Accessed March 2016].

 3. Haemophilia Foundation Australia. Haemophilia. [Online] https://www.haemophilia.org.au/documents/item/2040. [Accessed March 2016].

 4. Centers for Disease Control and Prevention. Hemophilia Facts. [Online]. http://www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/facts.html

  . [Accessed March 2016].

 5. WFH. Guidelines for the management of hemophilia. 2012. [Online]. http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf. [Accessed March 2016].

 6. National Hemophilia Foundation. Hemophilia A. [Online]. https://www.hemophilia.org/Bleeding-Disorders/Types-of-Bleeding-Disorders.

  [Accessed March 2016].

 7. National Hemophilia Foundation. History of Bleeding Disorders. [Online]. https://www.hemophilia.org/Bleeding-Disorders/History-of-Bleeding-Disorders. [Accessed March 2016].

 8. Hemophilia Information. Types of Hemophilia and other bleeding disorders. [Online]. http://www.hemophilia-information.com/types-of-hemophilia.html. [Accessed March 2016].

 9. Nisson M, Berntorp E et al. Twenty-five years' experience of prophylactic treatment in severe haemophilia A and B. Journal of Medicine. 1192; 232(1):25-32.

please be aware that you are leaving this website.