Prema aktuelnim podacima, na svakih 15 sekundi jedna žena dobije dijagnozu karcinoma dojke.1 To znači da, dok vi pročitate ovaj kratak tekst, 12 žena (i njihovih porodica) je dobilo ovu uznemirujuću dijagnozu. 

Naučnim istraživanjima želimo da unapredimo ishode za sve osobe sa karcinomom dojke. Trudimo se da identifikujemo nove ciljane molekule na karcinomu i nove načine za interakciju sa njima, kako bi naš san postao realnost. 

Često nas pitaju koliko smo blizu ostvarenju ovog cilja. Kako biste razumeli odgovor, sprovešćemo vas kroz naše iskustvo sa karcinomom dojke i objasniti gde mislimo da leži nada.

Ciljana terapija je prvi put primenjena kod pacijenata sa karcinomom dojke 1998. godine, nakon otkrića biološke mete nazvane HER2 receptor, koji se, u velikom broju, nalazi na površini određenih vrsta ćelija karcinoma dojke (onih koji su HER2-pozitivni).

Zahvaljujući novoj anti-HER2 terapiji, danas mnoge osobe sa HER2-pozitivnim karcinomom dojke mogu imati više stope preživljavanja.2

Zašto dobri ishodi terapije nisu uobičajeni za sve pacijente sa karcinomom dojke?

Svaki pacijent sa karcinomom dojke je različit, s obzirom da je u pitanju veoma kompleksno oboljenje. Postoji mnogo tipova i podtipova ove bolesti, od kojih svaki zahteva individualni pristup terapiji kako bi se postigli najbolji ishodi. 

Većina karcinoma dojke se dijagnostikuje u ranom stadijumu, kada je cilj terapije izlečenje.3,4

Uprkos izuzetnom napretku u ovoj oblasti, kod nekih pacijenata će se bolest vratiti nakon određenog vremena.2

Postoji velika potreba da se nastavi traganje za najboljim načinima dijagnostikovanja i lečenja pacijenata sa karcinomom dojke u ranom stadijumu i učini više da se spreči napredovanje bolesti.5

Istražujemo nove pristupe terapiji koji mogu da pruže nadu, ne samo za osobe sa HER2-pozitivnim karcinomom dojke, već i za osobe koje, trenutno, imaju malo terapijskih opcija, kao što su osobe sa trostruko-negativnim karcinomom dojke.

Žene kojima je dijagnostikovan trostruko-negativni karcinom dojke imaju posebno lošu prognozu. Kompleksna priroda ovih karcinoma značajno usporava napredak u razvoju novih terapija. Hemioterapija je i dalje standard za ovaj oblik bolesti.6

Postoji svetlo na kraju tunela…..

Bio je to veliki izazov, ali napori uloženi u aktuelna istraživanja konačno daju plodove za ove posebno izazovne karcinome. 

Istražujemo molekule koji podstiču i osnažuju imunski sistem pacijenta, omogućujući ćelijama da prepoznaju i uklone mutirane ćelije karcinoma. Ovakva terapija se naziva imunoterapija. 

Verujemo da postoji mnogo prilika za unapređenje ishoda za osobe sa karcinomom dojke. Identifikujemo nove ciljane molekule, proučavamo i unapređujemo pristupe imunoterapiji i istražujemo nove kombinacije lekova. 

Razvijamo brojne dijagnostičke procedure i algoritme koji olakšavaju primenu personalizovanog lečenja. 

Kombinovanjem farmacije, dijagnostike, digitalnih i genomskih saznanja, svojim istraživanjima želimo da obezbedimo terapiju koja je u potpunosti prilagođena potrebama svakog pojedinca.

Prateći nauku i radeći zajedno sa svima koji su uključeni, sa ciljem da unapredimo ishode lečenja pacijenata, verujemo da možemo kontinuirano da menjamo budućnost karcinoma dojke.

M-RS-00001204

References:

  1. Ferlay J, et al. [Online]. Available from:[Accessed September 2018].

  2. Dawood S, et al. J Clin Oncol. 2010;28(1):92-98.

  3. Minckwitz G, et al. N Engl J Med. 2017;377:122-31.

  4. Jackisch C, et al. HERA trial. Presented at: SABCS; 2015 Dec 6-10; San Antonio, TX, USA. Abstract #PD5-01.

  5. Slamon D, et al. BCIRG 006 trial. Presented at: SABCS; 2015 Dec 6-10; San Antonio, TX, USA. Abstract #S5-04.

  6. National Cancer Institute. Cancer Stat Facts: Female Breast Cancer. [Online]. Available from:[Accessed September 2018].

  7. Scharl A, et al. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2015;75(7):683-91.

  8. Cardoso F, et al. Ann Oncol. 2017;28(1):16-33.

  9. Triple Negative Breast Cancer. Cancer Research UK. [Online]. Available from:[Accessed September 2018].