Priče koje mogu više

Postoje priče koje su zaustavljene, čiji se tok može nastaviti, nedovršene priče čiji se nastavak tek piše...

Dejan Petrović

Predsednik Udruženja hemofiličara Srbije

Marko Lalić

Član Udruženja hemofiličara Srbije

Nikola Kumović

Član Udruženja hemofiličara Srbije

Milovan Kumović

Član Udruženja hemofiličara Srbije
Published undefined

please be aware that you are leaving this website.