MC-RS-00054

Kompanija Roche nudi rešenja za automatizaciju laboratorija koja pružaju kvalitet i pouzdanost koje očekujete, a danas personalizaciju zahtevaju male, srednje i velike laboratorije.

Personalizovnom automatizacijom laboratorija, Roche nudi rešenja prilagođena potrebama svake pojedinačno.