Dragiša Obradović, MPharm, MChem, Medical Science Liaison
Zbog čega ste poželeli da konkurišete za posao u Roche-u?

Vera u sličan ideal - isporuka inovacija za budućnost radeći sada ono što će pacijentima biti potrebno u budućnosti. To je zaista značajna i velika vizija, a zapravo, još veća misija.

Kako ste tada zamišljali rad u Roche-u?

Roche sam zamišljao kao veliki sistem stručnjaka iz različitih oblasti, fokusiranih na istu želju i cilj. Nakon prva 3 meseca, shvatio sam da se doživljaj rada u Roche-u ne može prepričati, već se mora iskusiti, jer znate da će svaka misao biti saslušana i uvažena, a da je dobrobit pacijenata zaista u fokusu celog tima i kompanije.

Koje su to vrednosti kompanije u kojima se i sami prepoznajete?
  • Humanost

  • Briga o pacijentima

  • Briga o zaposlenima

  • Učestvovanje u kreiranju bolje zdravstvene budućnosti čovečanstva

Koje su Vaše vrline koje smatrate da će Vam pomoći u poslu?
  • Istrajnost,

  • objektivnost,

  • konzistentnost

  • i čvrsta vera.

Šta najviše volite u svom poslu?

Dobrobit za pacijente nakon uspešnog lečenja. To je momenat kada zapravo u potpunosti shvatite značaj rada za dobrobit pacijenata. To je lična opojna satisfakcija koja se zaista ne može meriti niti upoređivati, jer vaš rad kreira najvažniji resurs - zdravlje.

Kada biste menjali nešto u svom poslu, šta bi to bilo?

Generalno mislim da rad u Roche-u donosi pristup ogromnom znanju.  Pokušao bih da još više to znanje umrežim i podelim kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou.  Znanje je nešto što nam niko ne može oduzeti, ali ga itekako možemo podeliti.

Šta Vas raduje u poslu?

Ono što i najviše volim u poslu je budućnost pacijenata kojima smo pomogli. To me pokreće svaki dan, u svakom projektu i na svakom zadatku, saznanje da moj rad ima neku višu svrhu, plemenitu i humanu.

Šta Vam se u Roche najviše dopada?

Organizacioni ekosistem. Radom na boljim ishodima po pacijenta, kompanija ne zaboravlja sopstvene zaposlene. Posvećuje se vreme kako eksternim tako i internim željama i procesima.

Na koji način smatrate da ćete na poziciji Medical Science Liaison-a imati mogućnost da pomognete pacijentima, zdravstvenim radnicima i zdravstvenom sistemu?

Biti deo sistema je čast, ali i velika odgovornost, jer radite u zdravstvenoj struci gde je resurs koji pokušavate da kreirate/održite - zdravlje.

Nadam se da ću imati priliku da iz ličnog i profesionalnog iskustva unapredim struku kroz procese saradnje sa medicinskim stručnjacima i generalno celim zdravstvenim sistemom. Ako kao plod tog rada barem jedan pacijent unapredi svoje zdravlje, smatraću da je posao uspešno obavljen.

Koji su Vasi planovi za budućnost?

Trenutni fokus mi je na potpunom istraživanju i upoznavanju kompanije, u okviru i van delokruga moje trenutne pozicije.

Želim da u budućnosti zaista istražim što više, kako bih imao jasnu viziju kako se i gde možemo dalje unapređivati i usavršavati i kao pojedinci i kao kompanija.

Published undefined

please be aware that you are leaving this website.