Činjenice o limfomu

imfom je zajednički naziv za preko 90 srodnih karcinoma koji nastaju u ćelijama imunskog sistema.¹ Dve glavne kategorije limfoma su: Hočkinov i ne-Hočkinov limfom (NHL). Većina dijagnostikovanih slučajeva limfoma su ne-Hočkinovi limfomi. Razlikovanje podtipova NHL-a je važno zbog odabira odgovarajućeg lečenja. Kliknite na kartice da saznate više o NHL-u i njegovim najčešćim oblicima.

Tri glavne vrste karcinoma krvi su leukemija, limfom i mijelom. Limfom je jedan od najzastupljenijih oblika.2

NHL je vrsta karcinoma krvi koja nastaje u belim krvnim zrncima, poznatim kao limfociti, koji su ključna komponenta imunološkog sistema.3

Dva najčešća podtipa NHL-a su difuzni B-krupnoćelijski limfom, kao agresivni (brzorastući) oblik, i folikularni limfom, kao indolentni (spororastući) oblik.4,5

Podtipovi NHL-a mogu imati drugačiji tok bolesti što znači da zahtevaju različit pristup u lečenju.6

Pacijenti kod kojih je postavljena dijagnoza folikularnog limfoma prosečne su starosti od oko 60 godina.7

Simptomi folikularnog limfoma često se javljaju postepeno pa ih pacijenti ne primećuju, što dovodi do toga da se 80-85% pacijenata dijagnostikuje u uznapredovaloj fazi bolesti.8

Ako je bolest u ranoj fazi, pacijenti možda neće dobiti terapiju dok se simptomi ne pojave ili ne promene, ali će njihova bolest biti pod nadzorom lekara. Ovakav pristup u lečenju je poznat kao „posmatraj i čekaj“.9

Iako se folikularni limfom uopšteno smatra neizlečivim, postoje lekovi kojima se bolest može dobro kontrolisati, a pacijenti mogu živeti još dugo godina od postavljanja dijagnoze.10

Svakim narednim povratkom bolesti (relaps), lečenje folikularnog limfoma predstavlja sve teži izazov, a terapijske mogućnosti postaju sve ograničenije. Cilj lečenja je da se postigne remisija (vreme bez znakova bolesti) što je moguće dužeg trajanja uz očuvanje kvaliteta života.11

Reference

 1. Swerdlow SH, et al. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. In: World Health Organization Classification of Tumours. Lyon, France: IARC; 2017.

 2. GLOBOCAN 2018. World fact sheet. [Internet; cited November 2018] Available at:

 3. Leukemia & Lymphoma Society. [Internet; cited November 2018] Available at:

 4. Le Guyader-Peyrou S et al. Factors Related To The Relative Survival Of Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma In A Population-Based Study In France: Does Socio-Economic Status Have A Role? Haematologica 2017; 102: 584-592

 5. Shankland KR, et al. Non-Hodgkin lymphoma. Lancet 2012; 380 (9844): 848-57

 6. Cancer.Net. Lymphoma – Non-Hodgkin: Subtypes. [Internet, cited November 2018]. Available at:

 7. Luminari S et al. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 2012; 34(1): 54-59

 8. National Institute for Health and Clinical Excellence. [Internet; cited November 2018] Available at:

 9. ESMO. Patient guide series: Follicular lymphoma. [Internet; cited November 2018]. Available at:

 10. PDQ Cancer Information Summaries. Adult Non-Hodgkin Lymphoma (PDQ®). [Internet; cited November 2018]. Available at:

 11. Johnson PW et al. Patterns of survival in patients with recurrent follicular lymphoma: a 20-year study from a single center. J Clin Oncol, 1995 13(1):140-7

Preuzimanja

Understanding lymphoma infographic

Saznajte više

Lymphoma subtypes: Can you spot the difference?From discovery to differentiation: why subtypes matter in lymphoma
KontaktOko svetalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeO kompaniji RocheFokusna područjaKarijeraMedijiPričePolitika privatnostiPravna izjavaIzjava o zaštiti privatnostiPolitika kolačića