ABC Dijagnostike
Published undefined
Test na Antitela

Antitela su proteini koji pomažu u borbi protiv infekcija. Test na antitela se radi iz krvi da bi se utvrdilo da li je osoba bila izložena patogenu i da li je stekla imunitet protiv istog (bakterija, virusa ili drugih mikroorganizama koji mogu da izazovu bolest).

Antigen Test

Antigen je deo patogena koji izaziva imuni odgovor. Antigen test otkriva proteine specifične za taj patogen (bakteriju, virus ili drugi mikroorganizam koji može da izazove bolest).

CE Marked test

CE oznaka ukazuje na to da je test proizvođača ocenjen i da je ispunio zahteve EU u pogledu bezbednosti, zdravlja i zaštite životne sredine. Potreban je za proizvode proizvedene bilo gde u svetu koji se zatim plasiraju u EU ili u zemlje koje nisu članice EU, a prihvataju CE oznaku.

Klinička biohemija

Klinička (bio) hemija je oblast hemije koja se generalno bavi analizom telesnih tečnosti u dijagnostičke svrhe. Oni se izvode na bilo kojoj vrsti telesne tečnosti, ali uglavnom na serumu ili plazmi. Serum je tečnost koja ostaje nakon zgrušavanja krvi. Plazma je tečnost koja ostaje kada se sprečava zgrušavanje dodatkom antikoagulanta.

Klinička osetljivost testa

Klinička osetljivost ukazuje na sposobnost testa da pravilno identifikuje pacijente koji imaju patogen, bolest ili stanje („pravo pozitivni“).

Klinička specifičnost

Klinička specifičnost ukazuje na sposobnost testa da pravilno identifikuje pacijente koji nemaju patogen, bolest ili stanje („pravo negativni“).

Lažno negativan rezultat

Lažno negativan rezultat se javlja kada rezultat testa nepravilno ukazuje na odsustvo patogena, bolesti ili stanja, a u stvarnosti je prisutan.

Lažno pozitivan rezultat

Lažno pozitivan rezultat testa nepravilno ukazuje na prisustvo patogena, bolesti ili stanja, a u stvarnosti nije prisutan.

FDA odobrenje Testova

U Sjedinjenim Državama, razvoj, proizvodnju i marketing komercijalnih testova reguliše Američka administracija za hranu i lekove (FDA). Mnogi testovi moraju biti procenjeni i odobreni od strane FDA.

Visoko automatizovani sistemi u laboratorijama

Visoko automatizovani sistemi u laboratorijama su vrlo sofisticirani delovi robotike koji značajno smanjuju ručne korake u laboratoriji, smanjujući rizik od grešaka i poboljšavajući sigurnost pacijenta i kvalitet procesa.

Instrument velikog kapaciteta

Instrumenti velikog kapaciteta su visoko automatizovane mašine koje omogućavaju ispitivanja velikog broja uzoraka u kratkom vremenskom periodu.

Imunodijagnostika

Imunodijagnostika je dijagnostička metodologija koja koristi antitela za identifikaciju patogena kao primarno sredstvo za otkrivanje zaraznih bolesti, tumora, zloupotrebe lekova, dijabetesa, proteina, terapijskih lekova i alergena.

Dijagnostički instrumenti

Dijagnostički instrumenti (sistemi) su vrlo sofisticirani delovi robotike koji se koriste za pokretanje i automatizaciju dijagnostičkih testova. Neki instrumenti su samostalni, dok drugi mogu činiti deo sistema.

In-vitro dijagnostika

In-vitro dijagnostika su testovi urađeni na uzorcima poput krvi, tkiva ili urina koji su uzeti iz ljudskog tela. Pružaju objektivne informacije koje se koriste za otkrivanje, upravljanje i prevenciju bolesti. Oni utiču na oko dve trećine kliničkog odlučivanja, dok učestvuju u samo 2% zdravstvene potrošnje.

Molekularna dijagnostika

Molekularna dijagnostika pomaže u identifikovanju patogena, bolesti ili stanja proučavanjem molekula, kao što su proteini, DNK i RNK, u uzorcima pacijenta.

PCR

Tehnologija lančane reakcije polimeraze (PCR) omogućava uvećavanje malih količina genetskog materijala (DNK ili RNK) i omogućila je velike napredak u mogućnostima za donošenje dijagnoze i praćenju bolesti, npr. za HIV.

Reagensi

Reagensi su složene smeše biohemikalija ili hemikalija koje se koriste u in vitro dijagnostičkim ispitivanjima. Primer: „Pufer za lizu“ je reagens koji se koristi za testiranje SARS-CoV-2 za razbijanje otvorenih ćelija i / ili virusa kako bi se identifikovao njihov genetski sastav da bi se potvrdilo da li pacijent ima virus.

Uzorci

Uzorci su male količine ljudskog materijala - krvi, urina ili tkiva koje treba analizirati. Za prikupljanje tih uzoraka ponekad se koriste pomoćni uređaji poput brisa.

Serologija i serološki testovi

Serološki testovi se analiziraju iz krvi i koriste se za identifikaciju antitela i antigena u uzorku pacijenta.

Test ili analiza

Test se koristi za ispitivanje prisustva ili određivanje koncentracije određenih komponenata u ljudskom telu - proteina, nukleinske kiseline, infektivnih agenasa, ćelija karcinoma itd. Analize pomažu u rešavanju skrininga, dijagnoze, praćenja, prevencije i lečenja bolest.

Tkivna dijagnostika

Dijagnostika tkiva usredsređena je na analizu biopsija ili drugih uzoraka tkiva iz ljudskog tela. Najčešće se koriste za otkrivanje, procenu i lečenje karcinoma.

Puna krv

Krv kod koje se posle vadjenja ne razdvajaju ćelijske komponente od tečnog dela.

Tumor marker

Tumorski markeri su supstance koje prave ćelije raka ili normalne ćelije kao odgovor na rak u telu. Neki tumorski markeri su specifični za jednu vrstu karcinoma.

Deo serijala
Dijagnostika - Poslovne oblasti
Pogledajte pregled serije

please be aware that you are leaving this website.