Uticaj COVID-19 pandemije na lečenje i ishode lečenja karcinoma pluća

Uticaj pandemije nije ograničen samo na dijagnozu - vidimo kako ona takođe utiče i na lečenje pacijenata sa karcinomom pluća. Hirurgija, kao modalitet lečenja, je najviše pogođena i kod mnogih pacijenata je morala biti odložena tokom pandemije.¹ U međuvremenu su neki pacijenti bili prinuđeni da pređu na druge terapijske opcije.² Ograničenja slobodnog kretanja takođe predstavljaju izazov u ​​održavanju pristupa tretmanima tokom čitave pandemije.³

„Većina nas je svesna da zdravstvene službe rade punim kapacitetom, čak i u odsustvu pandemije“,istakla je dr Anne-Marie Baird, predsednica udruženja Lung Cancer Europe, tokom ekspertske panel diskusije na temu COVID-19 i karcinom: „Izazovi i prepreke za ljude sa rakom pluća ne počinju i ne završavaju se pandemijom COVID-19. Ovo je samo istaklo postojeće probleme, oko pitanja kapaciteta i podsticanja ljudi da traže dijagnozu.“4

Dr Anne-Marie Baird je dodala da, „Za mnoge ljude koji imaju karcinom pluća, njihova najbolja opcija bila bi učešće u kliničkom studijama. Kao rezultat pandemije, ljudi sa karcinomom pluća možda su morali da promene tretman i zbog toga možda više neće biti podobni za učešće u određenim ispitivanjima. “ Nada se da će proces uključivanja u klinička ispitivanja postati fleksibilniji i „da ljudi i tokom pandemije mogu i dalje učestvovati u njima“.

Sa ovim izazovima se ne suočavaju samo pacijenti koji se trenutno leče, već i oni koji učestvuju u istraživanjima i razvoju novih lekova. Moramo biti sigurni da ćemo nastaviti istraživanja kako bismo i dalje mogli pomagati ljudima pogođenim ovom opakom bolešću.

Budući da su ljudi sa karcinomom pluća posebno podložni razvoju ozbiljnijih komplikacija od COVID-19, takođe je važno osigurati postojanje jakog sistema podrške u cilju adekvatne dijagnostike ali i pružanja nege osobama koji pored karcinoma pluća imaju i COVID-19 infekciju.5

Ključno je da se gore navedeni izazovi hitno reše, zbog dugoročnog uticaja na preživljavanje ljudi pogođenih ovom bolešću. Procenjuje se da bi, kao rezultat COVID-19 pandemije, petogodišnje preživljavanje ljudi sa malignitetom pluća u Velikoj Britaniji moglo da padne sa 16,2% u 2017. na 15,4% u 2020.6

Iako je bilo i još uvek ima puno izazova, zdravstveni sistemi, vlade i različita udruženja unutar zajednice za karcinom pluća brzo su se prilagodili. S obzirom na to da mnogi pacijenti nisu u mogućnosti da posete kliniku radi intravensko primanja terapije, lekari su pacijentima propisali lekove koji se mogu aplikovati u kućnim uslovima.2 Tokom pandemije, neke zemlje su uspostavile mobilne usluge genomskog profilisanja putem tečne biopsije i to u domovima samih pacijenata, smanjujući na taj način rizik od infekcija.

Tehnologija i telemedicina su sistemi koji pružaju podršku, kako bi ljudima koji žive sa tom bolešću i njihovim zdravstvenim radnicima dali mogućnost adekvatnog monitoringa terapije koju prima pacijent ali i omogućavaju bolji put do dijagnostike, bez potencijalnog dodatnog rizika od putovanja u zdravstveni centar.7

Iako je mnogo napora posvećeno ublažavanju uticaja ovih izazova, potrebna je dalja saradnja, usavršavanje i ulaganje kako bi ova tehnološka rešenja bila još efikasnija. „Važno je naučiti iz iskustva sa COVID-19 u kom segemntu puta pacijenta je telemedicina prihvatljiva“, dodala je dr Anne-Marie Baird. „Princip jedna veličina odgovara svima, se ne može primeniti na sve slučajeve.“4

Posvećeni smo saradnji sa zdravstvenim partnerima kako bismo pronašli najbolja rešenja za ljude pogođene ovom bolešću, kao i pružanje podrške onima koji su trenutno uključeni u klinička ispitivanja. To uključuje bolju kućnu negu, mobilne ili kućne infuzione centre, kao i fleksibilnije uključivanje učesnika u kliničke studije uz proširenje saradnje sa telehealth-om i tehnološkim kompanijama. Saradnja je ključna u rešavanju izazova na putu pacijenta, zajedničkim stvaranjem uticajnih, prilagođenih integrisanih i fleksibilnih rešenja nege.

Reference

  1. Sud A., Jones M.E., Broggio J., et al. Collateral damage: the impact on outcomes from cancer surgery of the COVID-19 pandemic. Annals of Oncology. 2020:31(8);1065-74.

  2. NHS England. NHS England interim treatment options during the COVID-19 pandemic. [Internet; cited October 2020]. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/ng161/resources/interim-treatment-change-options-during-the-covid19-pandemic-endorsed-by-nhs-england-pdf-8715724381

  3. Center for Global Development. Understanding the Impact Of COVID-19 On Essential Medicine Supply Chains. [Internet; cited October 2020]. Available from:

  4. Roche. COVID-19 and Cancer: Expert Panel Discussion and Q&A [Internet; cited October 2020]. Available from:

  5. Lung Cancer Research Foundation. COVID-19 and Lung Cancer. [Internet; cited October 2020]. Available from:

  6. IPPR. The hidden cost of Covid-19 on the NHS - and how to ‘build back better’. [Internet; cited October 2020]. Available from:

  7. Mayo Clinic. COVID-19 Accelerates Telemedicine Use in Oncology Practices. [Internet; cited October 2020]. Available from:

M-RS-00000328

KontaktOko svetalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeO kompaniji RocheFokusna područjaKarijeraMedijiPričePolitika privatnostiPravna izjavaIzjava o zaštiti privatnostiPolitika kolačića