Svetski dan borbe protiv limfoma ustanovljen je 2004. godine od strane World Lymphoma Coalition, (Svetska mreža udruženja pacijenata sa limfomima) sa ciljem da se poveća nivo svesti i znanja javnosti o limfomima i njihovim simptomima. 

Izraz limfomi stoji ispred grupe bolesti poznate kao "rak krvi". Limfomi su maligne bolesti limfocita. Uvećanje jednog ili više limfnih čvorova kao mesta gde se često skupljaju maligni limfociti koji se dele i rastu bez kontrole, je obično najčešći simptom. Limfom se može javiti i u nekom drugom organu obzirom da limfociti kruže po celom organizmu, a najčešće u koštanoj srži, slezini i jetri. Po poslednjoj klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije postoji preko 60 različitih podtipova limfoma. Limfomi su podeljeni u dva osnovna tipa: Hočkinov limfom i nehočkinske limfome (NHL). Postoji veliki broj podtipova NHL, a grubo se mogu podeliti na indolentne i agresivne limfome.

Ove godine, Udruženje pacijenata obolelih od limfoma, LIPA i udruženje lekara Srpska limfomska grupa (SLG) zajedno obeležavaju 15. septembar - Svetski dan borbe protiv limfoma edukativnom tribinom pod nazivom “LIMFORMIŠI SE”, koja će se u periodu od 11h-13h održati u Domu omladine Beograda.