Idiopatska plućna fibroza je ireverzibilna bolest pluća¹, koja spada u grupu retkih bolesti . Ona je smrtonosnija od mnogih kancera. Nastaje kao posledica velikog broja ožiljaka u plućima koji prečavaju razmenu gasova i dolazak kiseonika u krvotok. Na žalost uzrok IPF je nepoznat (otuda izraz idiopatska).

Kakav je osećaj boriti se za vazduh i svaki dodatni minut života? Pacijenti koji žive sa IPF znaju kako je to. Čak i najmanji pokreti kao što je penjanje uz stepenice ili duvanje balona od sapunice predstavljaju borbu.

Svetska nedelja IPF i aktivnosti koje je prate imaju za cilj da se skrene pažnja opšte javnosti na ovu retku bolest kao i na probleme sa kojima se svakodnevno susreću pacijenti oboleli od IPF.

Tačan broj obolelih u Srbiji nije poznat.

Reference:

  1. Navaratnam, V et al, ‘The rising incidence of idiopathic pulmonary fibrosis in the UK’, Thorax, 2011; 66, 462-467