Kompanija Roche je pokrenula "cobas® Plasma Separation Card", novo rešenje za jednostavno prikupljanje uzoraka za HIV testiranje. Sa samo malom količinom krvi koja se uzima iz prsta, ova specijalno dizajnirana kartica pojednostavljuje prikupljanje uzoraka krvi i njihov transport. Tradicionalno, testiranje je zahtevalo da se uzorci hlade u toku transporta, a sa novom karticom je došlo do ključne promene u načinu na koji se uzorci uzimaju i procesuiraju. Kartica omogućava pouzdano kvantitativno testiranje pacijenata sa HIV-om koji žive u udaljenim područjima - čak i područjima ekstremne toplote i vlažnosti - ispunjavajući zahteve SZO za utvrđivanje HIV virusa pre početka lečenja.

"Sa ovom karticom, mi dodajemo snagu našoj posvećenosti da obezbedimo dijagnostiku od životnog značaja u borbi protiv HIV i SIDE" - rekao je Roland Diggelmann, CEO kompanije Roche Diagnostics.

"Cobas® Plasma Separation Card" je lansirana u zemljama koje prihvataju CE-Mark sertifikaciju, za korišćenje uz COBAS AmpliPrep®/COBAS TaqMan® HIV-1 i cobas 6800/8800 HIV-1 testova.

"Cobas® Plasma Separation Card" je stabilna u uslovima visoke temperature i velike vlažnosti i omogućava rezutlate koji dobro koreliraju sa tradicionalnim testiranjem na bazi plazme koji se smatra standardom u uzimanju uzoraka za praćenje reakcija pacijenata na tretman.