Kompanija Roche je ostvarila strateško i dugoročno partnerstvo sa kompanijom "GE Healthcare" kako bi se zajedničkim snagama razvio digitalni sistem podrške u procesu donošenja kliničkih odluka. Početni fokus ovog partnerstva će biti na proizvodima koji će ubrzati i unaprediti individualne opcije lečenja onkoloških pacijenata i pacijenata na intenzivnoj nezi. Kompanije žele da razviju prvu digitalnu platformu ove vrste u industriji koja će podržati klinički proces donošenja odluka u lečenju. Ova platforma će obezbediti integraciju i analizu in-vivo i in-vitro podataka, podataka iz kartona pacijenata, najbolje medicinske prakse, praćenje u realnom vremenu, uz podatke rezultata najnovijih istraživanja. Lekari će na ovaj način imati sveobuhvatnu podršku u procesu donošenja odluke vezano za pravu terapiju i kvalitet nege koja se pruža pacijentima.

“Ovo jedinstveno partnerstvo će obezbediti inovativna rešenja i uvide u donošenje odluka u kliničkom procesu lečenja. Naš cilj je da podržimo sve uključene u lancu lečenja, u cilju dobrobiti pacijenata, tako što ćemo im omogućiti pravu podršku u donošenju odluka u pravom trenutku i to kroz sveobuhvatnu digitalnu ponudu" - rekao je Roland Diggelmann, CEO kompanije Roche Diagnostics