M-RS-00001712

Sporazumom se planira rad na kreiranju novih kapaciteta za istraživanje i razvoj kroz inovativne projekte, obavljanje testova genomskog profilisanja karcinoma i šira upotreba „precizne medicine” i personalizovane terapije. Na ovaj način bi se prevazišle neke od barijera u zdravstvenom sistemu Srbije.

Kampus BIO 4 (Biomedicina, Bioinformatika, Biotehnologija i Biodiverzitet) je projekat koji je inicirala Vlada Srbije sa ciljem da se formira svetski priznat istraživački centar koga će činiti naučni instituti i obrazovne ustanove. Kompanija Roche, kao partner BIO 4 kampusa, učestvuje u razvoju „precizne medicine” sa ciljem da se unapredi lečenje i kvalitet života onkoloških pacijenata.

M-RS-00001709