Roche Srbija

Kompanija Roche u Srbiji je prisutna od 1991. godine, najpre kao predstavništvo, a od 2005. godine kao samostalna kompanija Roche d.o.o. sačinjena od divizije Farmacije i divizije Dijagnostike. Sa sedištem u Beogradu, danas je jedna od vodećih farmaceutskih kompanija u Srbiji koja nastoji da obezbeđivanjem adekvatnih dijagnostičkih procedura i terapija u oblasti onkologije, reumatologije, neurologije i virusologije pacijentima omogući pristup inovativnim terapijskim opcijama i personalizovan pristup u lečenju. Naš cilj isti je kao i naša vizija - da pacijentima u Srbiji obezbedimo jednake mogućnosti lečenja kao i u Evropskoj uniji.  

Roche Srbija

Roche u Srbiji nastoji da kroz partnerski odnos sa lekarima, farmaceutima i drugim medicinskim radnicima, institucijama zdravstva u Srbiji i udruženjima pacijenata, obezbedi najbolja inovativna rešenja za dijagnostiku i lečenje.

 

Danas radimo ono što će pacijentima biti potrebno sutra

 

Kontakt

Roche d.o.o.

Vladimira Popovića 8a, 11070 Novi Beograd, Srbija

 +381 11 20 22 803