Roche Srbija

Kompanija Roche je prisutna u Srbiji od 1991. godine, najpre kao predstavništvo, a od 2005. godine kao samostalna kompanija Roche d.o.o. sa sedištem u Beogradu. Roche je danas jedna od vodećih farmaceutskih kompanija u Srbiji, koja nastoji da obezbeđivanjem adekvatnih dijagnostičkih procedura i terapija u oblasti onkologije, virusologije, reumatologije i neurologije, pacijentima omogući pristup inovativnim terapijskim opcijama i personalizovan pristup u lečenju. Kao partner u brizi o zdravlju pacijenata, Roche u Srbiji nastoji da kroz partnerski odnos sa lekarima, farmaceutima i drugim medicinskim radnicima, institucijama zdravstva Srbije i udruženjima pacijenata, obezbedi najbolja inovativna rešenja za dijagnostiku i lečenje.

Pored angažmana u oblasti zdravstva koje je primarni fokus kompanije, u poslednjih nekoliko godina Roche je pokazala novi nivo inicijative i aktivnosti u poslovnoj zajednici u Srbiji. Kao član udruženja inovativnih proizvođača lekova INOVIA, Roche značajno doprinosi boljem razumevanju značaja ove industrije za unapređenje kvaliteta lečenja pacijenata i opštih standarda lečenja. Takođe, kao jedan od osnivača Švajcarsko-srpske trgovinske komore i član Udruženja stranih investitora u Srbiji, Roche nastoji da identifikovanjem ključnih problema u zdravstvu i farmaceutskoj industriji doprinese efikasnijem prevazilaženju problema i poboljšanju uslova poslovanja.


Kontakt

Roche d.o.o.

Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija

381 11 2022 860