Roche globalno


Kompanija Roche je pionir u farmaciji i dijagnostici  fokusirana  na razvoj nauke zarad  unapređenja života ljudi.

Roche je najveća biotehnološka kompanija na svetu, sa značajno zastupljenim  lekovima iz oblasti  onkologije, imunologije,  infektivnim bolestima, oftalmologijie i bolestima centralnog nervnog sistema. Roche je lider u  in vitro dijagnostici, dijagnostici karcinoma iz uzorka tkiva, kao i lider u praćenju bolesnika sa dijabetesom. Udružena snaga farmacije i dijagnostike pod jednim krovom je dovela do toga da je Roche posvecen  personalizovanoj medicini  koja ima za cilj da se za svakog bolesnika nađe tačno određeni lek, na koji će on odgovoriti na najbolji mogući način.

Osnovana 1896. godine, kompanija Roche daje svoj doprinos  kontinuiranim  istraživanjima  sa ciljem iznalaženja boljih načina za prevenciju, dijagnostiku i lečenje različitih bolesti .

Čak 32 leka koji su razvijeni u kompaniji Roche su uključeni u Spisak esencijalnih lekova Svetske zdravstvene organizacije. Među njima su antibiotici, antimalarici i lekovi  za lečenje malignih bolesti.

Već  sedam godina u nizu Roche je prepoznat kao kompanija broj jedan po  održivom razvoju (Dow Jones indeks održivosti).  

 

Roche u 60 sekundi

Roche grupacija, sa sedištem u Bazelu, Švajcarska, je prisutna u više od 100 zemalja, a u 2015. godini je zepošljavala više od  91,700 ljudi. U 2015. godini  kompanija Roche je uložila 9.3 milijardi CHF u istraživanje i ostvario prodaju od 48.1 milijardi CHF.  Kompanija Genentech,  u Sjedinjenim Američkim Državama, je u potpunosti u vlasništvu Roche grupe.  Takođe Roche je većinski vlasnik Chugai Pharmaceutical iz Japana.  

Više informacija na sajtu www.roche.com