Personalizovana medicina

Kompanija Roche ima dugoročnu strategiju razvoja personalizovane medicine imajući u vidu da pacijenti, lekari i zdravstveni fondovi očekuju od nas nove, bezbedne i efikasne terapijske opcije. Kontinuirani razvoj koncepta personalizovane medicine je baziran na opažanju da pacijenti sa istom dijagnozom na istu terapiju reaguju na različit način.

Roche pristup personalizovane medicine je zasnovan na inovativnosti i razvoju dve ključne oblasti – Roche farmacija i Roche dijagnostika, sa konstantnim fokusom na potrebe pacijenata. 

 


Zašto je personalizovana medicina važna?

Cilj personalizovane medicine je obezbeđivanje ciljane terapije razvijene prema naslednim ili stečenim faktorima rizika koje imaju različite podgrupe pacijenata. Osnova personalizovane medicine su istraživanja bolesti na molekularnom nivou, kako bi se obezbedila ogovarajuća terapiju za određenu grupu pacijenata.

Personalizovana terapija je strategija budućnosti ne samo kada je reč o lečenju malignih bolesti, već u borbi protiv infektivnih bolesti kao što je hepatitis C, metaboličkih poremećaja kao što je osteoporoza ili inflamatornih bolesti kao što je reumatoidni artritis.