Istorijat

Kompanija F. Hoffmann - La Roche Ltd. je osnovana 1. oktobra 1896. godine u Bazelu u Švajcarskoj i više od jednog veka uspešno radi na temeljima porodičnih vrednosti. Osnivač Fritz Hoffmann je bio jedan od prvih preduzetnika koji je video budućnost u industrijskoj proizvodnji farmaceutskih proizvoda. Danas kompanija Roche razvija inovativne lekove i dijagnostičke testove koji pomažu milionima ljudi širom sveta.

1896
Godina osnivanja

F. Hoffmann - La Roche Ltd. je osnovana u vreme kada je industrijska revolucija menjala Evropu. Fric Hofman je 1. oktobra 1896. godine, u 28-oj godini, pokrenuo kompaniju koja je nasledila preduzeće Hoffmann, TRAUB & Co u Bazelu, Švajcarska. Bio je među prvim preduzetnicima koji je uvideo da bi industrijska proizvodnja lekova unapredila borbu protiv bolesti. Od tada, Roche je izrastao u jednu od vodećih globalnih farmaceutskih kompanija.

1897-1914
Širenje poslovanja

Vrlo brzo nakon osnivanja Roche širi poslovanje otvaranjem fabrike u Grenzach u Nemačkoj, gde je preseljen najveći deo proizvodnje. 1898. godine proizvodi Siroline, sirup za kašalj koji doživljava trenutni uspeh i koji ostaje na tržištu više od 60 godina. Fritz Hoffmann sa novim partnerom Carl Meerwein širi mrežu predstavništva u Evropi i prekookeanskim zemljama. Do 1914. godine Roche otvara kancelarije u Milanu, Njujorku, Sankt Peterburgu, Londonu i drugim gradovima.

1915-1927
Period krize

Prvi svetski rat je imao pogubne posledice na poslovanje kompanije Roche. Bojkot nemačkih proizvoda, izolacija sedišta kompanije u Baselu od proizvodnih pogona u Nemačkoj, gubitak ruskog tržišta i imovine tokom revolucije 1917. godine, kao i znatan gubitak zbog kursnih razlika, doveli su Roche u finansijsku krizu. Kao odgovor, Roche se transformiše u društvo sa ograničenom odgovornošću, ali 1920. godine umire osnivač kompanije Fritz Hoffmann, koji je svojom vizijom odredio pravac kompanije. Tračak nade za napredak poslovanja donosi važna studija Marcusa Guggenheima o aminima, koja ojačava poziciju Roche u naučnoj zajednici.

1928-1944
Razvoj vitamina

Predvođena Emil C. Barell-om, kompanija Roche uspeva da prevaziđe krizu i ostvari napredak razvojem proizvodnje vitamina. Roche ponovo snažno započinje širenje poslovanja investiranjem na američkom tržištu u Njujorku i Nutley-ju.

1945-1964
Unapređenje proizvodnje

Otvaranjem novih proizvodnih lokacija Roche učvršćuje svoju poziciju vodećeg proizvođača vitamina i intenzivira farmaceutska istraživanja. Početkom 50-ih, pa sve do sredine 60-ih, Roche bitno širi obim farmaceutskih istraživanja i portfolio lekova, od antibiotika i antidepresiva do citostatika.

1965-1978
Biomedicinska istraživanja

Roche se širi na druga medicinska područja i uključuje se u brojna biomedicinska istraživanja, što dovodi do odluke o osnivanju Roche Instituta za molekularnu biologiju u Nutley-ju, u SAD, Instituta za imunologiju u Baselu, kao i Nippon Istraživačkog centra u Kamakuri u Japanu. Takođe, 1968. godine otvaranjem odeljenja za proizvodnju dijagnostičkih proizvoda Roche ulazi u novi sektor, čime započinje proizvodnju dijagnostičkih testova i analiza.

1979-1990
Reforma poslovanja

Roche učvršćuje organizacionu strukturu, a nakon prodaje pojedinih segmenata poslovanja i selektivne akvizicije, poslovanje organizuje u četiri poslovne jedinice: lekovi, vitamini, dijagnostika i kozmetika.

1991-2000
Inovativni razvoj

Roche nastavlja da razvija inovativne pristupe u lečenju koji će zameniti savremene terapije i skratiti boravak bolesnika u bolnici.

2000-2006
Restrukturiranje i fokus na biotehnologiju

Intenzivnim razvojem dijagnostike i lekova Roche postaje jedna od vodećih globalnih inovativnih kompanija, a uključivanjem biotehnologije postaje jedna od prvih kompanija koja ulazi u sektor personalizovane medicine.

2007 – do danas
Razvoj personalizovane terapije

Kontinuirani fokus na inovacije i biotehnologiju doprinosi napretku dijagnostičkih opcija i lekova kompanije, što omogućava da se mnoge bolesti ranije otkrivaju i preciznije leče. Integracija Roche sa američkom biotehnološkom kompanijom Genentech 2009. godine znatno je ojačala pristup inovacijama i novim tehnologijama, što je omogućilo da personalizovana terapija postane realnost. Koristeći znanja o ljudskom genomu, Roche otkriva, razvija, proizvodi i pacijentima širom sveta omogućava pristup dijagnostičkim i terapijskim opcijama za različita oboljenja.