Podaci o prenosu vrednosti 2017

 

Prenos vrednosti

    Objavljivanje podataka o prenosu vrednosti

        -- Podaci o prenosu vrednosti

                2015

                2016

                2017

INOVIA Udruženje

 

PRILOG 2: MODEL TABELE
Datum objavljivanja: 29.06.2018.
Ime i prezime zdravstvenog radnika / Ime zdravstvene organizacije Zdravstveni radnici: Grad primarnog radnog mesta Zdravstvene organizacije: Grad gde su registrovane Drzava Sluzbena adresa Jedinstveni broj drzave OPCIONO Donacije i bespovratna sredstva zdravstvenim ustanovama (Clan 3.01.1.a) Troskovi skupova (Clanovi 3.01.1.b & 3.01.2.a) Honorari za usluge i konsultacije(Clanovi 3.01.1.c & 3.01.2.c) UKUPNA SUMA Opciono
(Clan 1.01) (Clan 3) (Prilog 1) (Clan 3) (Clan 3) Sponzorski ugovori sa zdravstvenim organizacijama/ trecim licima koje zdravstvena organizacija imenuje za organizaciju skupa Troskovi registracije Troskovi putovanja i smestaja Honorari Povezani troskovi u vezi sa honorarima za usluge i konsultacije, ukljucujuci troskove putovanja i smestaja
ZDRAVSTVENI RADNICI OBJAVLJIVANJE NA INDIVIDUALNOJ OSNOVI - jedan red po zdravstvenom radniku (sabrani svi prenosi vrednosti tokom godine po jednom zdravstvenom radniku: podela prema stavkama bi trebalo da bude omogucena na zahteva samog zdravstvenog radnika ili drzavnih organa)
Acimovic Slobodan 11000 Beograd Srbija Vojnomedicinska akademija, Crnotravska 17 N/A N/A 0 0 102848.09 102848.09
Andrijevic Ilija 21208 Sremska Kamenica Srbija Institut za plucne bolesti Vojvodine, Put Doktora Goldmana 4 N/A N/A 0 0 162645.7 162645.7
Ceriman Vesna 11000 Beograd Srbija Klinicki centar Srbije, Pasterova 2 N/A N/A 10602.23 0 0 10602.23
Dinic Novica 18205 Niska Banja Srbija Institut Niska Banja, Srpskih junaka 2 N/A N/A 0 17642.78 0 17642.78
Dzamic Zoran 11000 Beograd Srbija Klinicki centar Srbije, Pasterova 2 N/A N/A 73894.24 113944.95 388702.61 576541.8
Eri Zivka 21208 Sremska Kamenica Srbija Institut za plucne bolesti Vojvodine, Put Doktora Golmana 4 N/A N/A 0 41158.51 110659.07 151817.58
Grujicic Danica 11000 Beograd Srbija Klinicki centar Srbije, Pasterova 2 N/A N/A 0 0 162705.74 162705.74
Ilic Tatjana 21000 Novi Sad Srbija Klinicki centar Vojvodine, Hajduk Veljkova 1 N/A N/A 0 25546.25 146882.97 172429.22
Jocic Jasmina 18205 Niska Banja Srbija Institut Niska Banja, Srpskih junaka 2 N/A N/A 0 32608.73 20330.71 52939.44
Karadzic Mirjana 18205 Niska Banja Srbija Institut Niska Banja, Srpskih junaka 2 N/A N/A 0 8696.13 0 8696.13
Kolarov Bjelobrk Ivana 21208 Sremska Kamenica Srbija Institut za onkologiju Vojvodine, Put Doktora Goldmana 4 N/A N/A 8333.33 6460 0 14793.33
Kontic Milica 11000 Beograd Srbija Klinicki centar Srbije, Pasterova 2 N/A N/A 0 15070.25 0 15070.25
Kovacevic Predrag 11000 Beograd Srbija Klinicki centar Srbije, Pasterova 2 N/A N/A 0 17519.58 0 17519.58
Kukavica Darinka 21208 Sremska Kamenica Srbija Institut za plucne bolesti Vojvodine, Put Doktora Golmana 4 N/A N/A 0 8294.05 39556.96 47851.01
Kukic Biljana 21208 Sremska Kamenica Srbija Institut za onkologiju Vojvodine, Put Doktora Goldmana 4 N/A N/A 0 37885.71 142405.02 180290.73
Kuruc Vesna 21208 Sremska Kamenica Srbija Institut za plucne bolesti Vojvodine, Put Doktora Golmana 4 N/A N/A 83526.28 98192.05 162645.72 344364.05
Loncarevic Olivera 11000 Beograd Srbija Vojnomedicinska akademija, Crnotravska 17 N/A N/A 0 0 88129.77 88129.77
Manic Sladjana 18205 Niska Banja Srbija Institut Niska Banja, Srpskih junaka 2 N/A N/A 0 1700 0 1700
Marjanovic Goran 18000 Nis Srbija Klinicki centar Nis, Dr Zorana Djindjica 48 N/A N/A 0 55970.5 205696.17 261666.67
Markovic Velimir 11000 Beograd Srbija Klinicki centar Srbije, Pasterova 2 N/A N/A 0 0 40661.43 40661.43
Milic Rade 11000 Beograd Srbija Vojnomedicinska akademija, Crnotravska 17 N/A N/A 0 0 47468.34 47468.34
Pintor Valerija 26300 Vrsac Srbija Opsta bolnica Vrsac, Abraseviceva bb N/A N/A 0 13289.49 0 13289.49
Roganovic Tatjana 21208 Sremska Kamenica Srbija Institut za onkologiju Vojvodine, Put Doktora Goldmana 4 N/A N/A 8333.33 41643.66 55379.75 105356.74
Sarac Miljana 18205 Niska Banja Srbija Institut Niska Banja, Srpskih junaka 2 N/A N/A 0 17642.78 0 17642.78
Sarac Sanja 11000 Beograd Srbija Vojnomedicinska akademija, Crnotravska 17 N/A N/A 0 0 47468.34 47468.34
Sekerus Vanesa 21208 Sremska Kamenica Srbija Institut za onkologiju Vojvodine, Put Doktora Goldmana 4 N/A N/A 0 6271 29336.21 35607.21
Skakic Vlado 18205 Niska Banja Srbija Institut Niska Banja, Srpskih junaka 2 N/A N/A 0 8696.13 0 8696.13
Stamenkovic SLobodan 17500 Vranje Srbija Zdravstveni centar Vranje, Jovana Jankovica Lunge 1 N/A N/A 0 1700 0 1700
Stevanovic Goran 1 18000 Nis Srbija Klinicki centar Nis, Dr Zorana Djindjica 48 N/A N/A 0 0 47468.34 47468.34
Stojanovic Goran 21208 Sremska Kamenica Srbija Institut za plucne bolesti Vojvodine, Put Doktora Golmana 4 N/A N/A 25934.79 57317.35 69997.63 153249.77
Stojanovic Sonja 18205 Niska Banja Srbija Institut Niska Banja, Srpskih junaka 2 N/A N/A 0 0 31645.57 31645.57
Tomanovic Nada 11000 Beograd Srbija Klinicki centar Srbije, Pasterova 2 N/A N/A 0 15070.25 0 15070.25
Vasiljevic Mira 11000 Beograd Srbija Vojnomedicinska akademija, Crnotravska 17 N/A N/A 0 0 47468.34 47468.34
OSTALO, STO NIJE UKLJUCENO GORE - tamo gde zbog zakonskih ogranicenja nije moguce objavljivanje na individualnoj osnovi
Objedinjeno objavljivanje podataka o prenosu vrednosti - Clan 3.02 N/A N/A 10154262.18 17151393.32 40110931.61 0 Opciono
Broj zdravstvenih radnika u objedinjenom objavljivanju podataka - Clan 3.02 N/A N/A 253 614 338 0 Opciono
% zdravstvenih radnika ukljucenih u objedinjeno objavljivanje u odnosu na ukupan broj zdravstvenih radnika za koje se objavljuju podaci - Clan. 3.02 N/A N/A 0.307411907654921 0.746051032806804 0.410692588092345 % N/A
ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE OBJAVLJIVANJE NA INDIVIDUALNOJ OSNOVI - jedan red po zdravstvenoj organizaciji (sabrani svi prenosi vrednosti tokom godine po jednoj zdravstvenoj organizaciji: podela prema stavkama bi trebalo da bude omogucena na zahtev same zdravstvene organizacije ili drzavnih organa)
Institut za onkologiju I radiologiju Srbije 11000 Beograd Srbija Pasterova 14 17628895.88 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 17628895.88
Institut za onkologiju Vojvodine 21204 Sremska Kamenica Srbija Put dr Goldmana 4 10034882.94 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 10034882.94
Klinicki centar Nis 11000 Beograd Srbija Dr Zorana Djindjica 48 6489643.39 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 6489643.39
Klinicki centar Srbije 11000 Beograd Srbija Pasterova 2 3716818.36 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 3716818.36
Srpsko lekarsko drustvo Beograd 11000 Beograd Srbija Dzordza Vasingtona 19 3283000 358400 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 3641400
Institut za plucne bolesti Vojvodine 21204 Sremska Kamenica Srbija Put dr Goldmana 4 1199184.68 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 1199184.68
Udruzenje medikalnih onkologa Srbije 11000 Beograd Srbija Pasterova 14 1168000 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 1168000
Klinicki centar Kragujevac 34000 Kragujevac Srbija Zmaj Jovina 30 1063556.77 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 1063556.77
Udruzenje reumatologa Srbije 11000 Beograd Srbija Resavska 69 750000 100000 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 850000
Udruzenje Srpska limfomska grupa 11000 Beograd Srbija Koste Todorovica 2 609000 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 609000
Respiratorno udruzenje Srbije 11000 Beograd Srbija Dr Koste Todorovica 26 390000 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 390000
Ministarstvo odbrane,Uprava za vojno zdravstvo VMA 11000 Beograd Srbija Crnotravska 17 138663.9 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 138663.9
Opsta bolnica Subotica 24000 Subotica Srbija Izvorska 3 77589 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 77589
Drustvo lekara Vojvodine 21000 Novi Sad Srbija Vase Stajica 9 60000 50000 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 110000
Farmaceutski fakultet 11221 Beograd Srbija Vojvode Stepe 450 60000 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 60000
Klinicko bolnicki centar Bezanijska kosa 11080 Beograd Srbija Bezanijska kosa bb 59648.77 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 59648.77
Medicinski fakultet Beograd 11000 Beograd Srbija Doktora Subotica 8 50000 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 50000
Opsta bolnica Pancevo 26000 Pancevo Srbija Milosa Trebinjca 8 30000 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 30000
Klinicki centar Vojvodine 21000 Novi Sad Srbija Hajduk Veljkova 1 3908 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 3908
Zdravstveni centar Vranje 17500 Vranje Srbija Jovana Jankovica Lunge 1 3908 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 3908
Zdravstveni centar Uzice 31000 Uzice Srbija Milosa Obrenovica 17 2760 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 2760
Medicinski fakultet Nis 18000 Nis Srbija Bulevar Zorana Djindjica 81 30000 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 30000
Sprsko onkolosko drustvo 11050 Beograd Srbija Gunjak 20g 150000 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 150000
Srpsko lekarsko drustvo Nis 18000 Nis Srbija Bulevar Zorana Djindjica 50 230000 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 230000
Senolosko udruzenje Srbije 21204 Sremska Kamenica Srbija Put doktora Goldmana 4 400000 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 400000
Drustvo Fiziologa Srbije 11000 Beograd Srbija Višegradska 26/II  45000 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 45000
Francusko srpsko onkolosko udruzenje 21204 Sremska Kamenica Srbija Put doktora Goldmana 4 600000 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 600000
Drustvo neurologa Srbije 11000 Beograd Srbija Klinika za neurologiju, VMA 1614298.6 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 1614298.6
Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova I privatnih praksi Srbije 11000 Beograd Srbija Cingrijina 18 119162.6 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 119162.6
Unija udruzenja medeicinskih sestara I zdravstvenih tehnicara republike Srbije 11000 Beograd Srbija Terazije 12 50000 Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma Godisnja suma 50000
OSTALO, STO NIJE UKLJUCENO GORE - tamo gde zbog zakonskih ogranicenja nije moguce objavljivanje na individualnoj osnovi
Objedinjeno objavljivanje podataka o prenosu vrednosti - Clan 3.02 Ukupno zdravstvenim organizacijama Ukupno zdravstvenim organizacijama Ukupno zdravstvenim organizacijama Ukupno zdravstvenim organizacijama Ukupno zdravstvenim organizacijama Ukupno zdravstvenim organizacijama Opciono
Broj zdravstvenih organizacija u objedinjenom objavljivanju podataka - Clan 3.02 broj broj broj broj broj broj Opciono
% zdravstvenih organizacija ukljucenih u objedinjeno objavljivanje u odnosu na ukupan broj zdravstvenih organizacija za koje se objavljuju podaci - Clan 3.02 1 1 % % % % N/A
ISTRAZIVANJE I RAZVOJ OBJEDINJENO OBJAVLJIVANJE PODATAKA
Prenosi vrednosti u vezi sa istrazivanjem i razvojem, kao sto je definisano prema Clanu 3.04 i Prilogu 1 110132396.46