Podaci o prenosu vrednosti


Roche u potpunosti podržava napore da pacijenti, mediji kao i svi zainteresovani bolje razumeju odnose između farmaceutske industrije sa jedne strane i zdravstvenih radnika i organizacija sa druge strane.  

Zdravstveni radnici i kompanije koje se u osnovi bave istraživačkim radom, kao što je Roche, rade zajedno na unapređenju razumevanja različitih bolesti i podržavaju razvoj i proizvodnju novih lekova za pacijente kojima su potrebni.

Kao i u svim drugim prilikama kad su u pitanju usluge, korektno je i odgovarajuće dati nadoknadu zdravstvenim radnicima ili organizacijama, udruženjima pacijenata za njihovo uloženo vreme i ekspertizu.

Roche prepoznaje da postoji određen rizik konflikta interesa na obe strane i zato podržava korake da se prenos vrednosti prema individualnim zdravstvenim radnicima, kao i organizacijama (uključujući bolnice, klinike, univerzitete ili institute) objave.

 

Roche d.o.o. prvi put u junu 2016. godine objavljuje podatke vezane za prenos vrednosti prema zdravstvenim ustanovama, udruženjima pacijenata i organizacijama različitih profila.          

 

Više informacija možete naći na http://www.inovia.rs, a detalje o metodologiji koju je Roche d.o.o. primenio preuzmite ovde. Potvrdu o usaglašenosti kompanije Roche možete preuzeti ovde

 

Prenos vrednosti

    Objavljivanje podataka o prenosu vrednosti

        -- Podaci o prenosu vrednosti

                2019    

                2020    

                2021

    

INOVIA Udruženje