Objavljivanje podataka o prenosu vrednosti

Kompanija Roche d.o.o. je jedna od članica udruženja INOVIA koje okuplja inovativne farmaceutske kompanije, članice EFPIA (Evropska federacija farmaceutske industrije i nacionalnih udruženja) koje posluju u Srbiji. EFPIA kodeks o objavljivanju podataka, od kompanija članica kao što je Roche, traži objavljivanje detalja o prenosu vrednosti, kao što su plaćanja prema zdravstvenim radnicima ili organizacijama. 

 

Izveštaj svake od kompanija članica će pružiti sliku o ukupnoj prenesenoj vrednosti zdravstvenim radnicima i ustanovama, kao i informacije o tipu međusobne saradnje.