Valcyte

Valcyte (Valganciklovir)

Ovde možete preuzeti SMPC

Farmaceutski oblik

Jedna tableta sadrži 450mg valganciklovir hidrohlorida. Valganciklovir je prolek antivirusnog leka ganciklovira.

Terapijske indikacije

Terapija citomegalovirusnog (CMV) retinitisa kod AIDS pacijenata.

Prevencija CMV bolesti kod transplantacije solidnih organa kod pacijenata sa povišenim rizikom.

Preporučena doza i način primene

Neophodno je strogo pridržavanje preporučenih terapijskih doza da bi se izbegla pojava predoziranja. Tablete se obavezno uzimaju tokom obroka.

Prevencija CMV bolesti kod visoko rizične (D+/R-) transplantacije čvrstih organa

Preporučeno doziranje kod pacijenata sa normalnom bubrežnom funkcijom :

  • 2 x 450 mg Valcyte tableta, jednom dnevno
  • Započeti u prvih 10 dana nakon transplanatcije
  • Nastaviti do 100 dana nakon transplantacije

Preporučeno doziranje kod pacijenata sa oštećenom bubrežnom funkcijom:

Indukciona i terapija održavanja CMV retinitisa kod pacijenata sa AIDS-om

Preporučeno doziranje kod pacijenata sa normalnom bubrežnom funkcijom:

Indukciona terapija za pacijente sa aktivnim CMV retinitisom; 2 x 450mg Valcyte tableta, dva puta dnevno, 21 dan.

 Terapija održavanja nakon indukcione terapije ili kod pacijenata sa neaktivnim CMV retinitisom ; 2 x 450 mg Valcyte tableta, jednom dnevno.

Preporučeno doziranje kod pacijenata sa oštećenom bubrežnom funkcijom: