Pegasys

Pegasys (Peginterferon alfa-2a)

Ovde možete preuzeti SMPC

Osobine i dejstva 

Pegasys je pegilacijom unapredjen rekombinantni interferon alfa-2a. Poseduje antivirusna i imunomodulatorna i antiproliferativna svojstva koja su karakteristična za interferon alfa-2a.

Indikacije/doziranje

Hronični hepatitis B (HBV): monoterapija Pegasys 180 µg s.c. jednom nedeljno, 48 nedelja kod HBeAg-pozitivne i HBeAg-negativne bolesti. Hronični hepatitis C (HCV): kombinovana terapija sa ribavirinom, Pegasys 180 µg s.c. jednom nedeljno + ribavirin 1000/1200 mg (kod genotipa 1), odnosno 800 mg (kod genotipa 2/3). Terapija traje 48 nedelja kod genotipa 1, a 24 nedelje kod genotipa 2/3.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu, alfa interferone, ili neki od ekscipijenasa, autoimuni hepatitis, teška hepatička disfunkcija ili dekompenzovana ciroza jetre, novorođenčad i deca do 3 godine starosti, zbog ekscipijensa benzil alkohola, istorija već postojećeg težeg kardiološkog oboljenja, uključujući  nestabilno ili nekontrolisano kardiološko oboljenje u prethodnih šest meseci, trudnoća i dojenje, HCV/HIV sa cirozom i Čajld-Pu skorom > 6.

Neželjena dejstva

Učestalost i težina najčešće zabeleženih neželjenih reakcija sa Pegasysom slični su onima koji se beleže sa interferonom alfa-2a. Najčešće zabeležene neželjene reakcije uglavnom su bile blage do umerene jačine, i mogle su se razrešiti bez potrebe za izmenom doze ili prekidom terapije. Najčešći su sindrom sličan gripu, glavobolja, nesanica, razdražljivost, mučnina, itd.

Posebna upozorenja

Oprez sa primenom kod pacijenata sa postojećim težim psihijatrijskim oboljenjem.

Pakovanje

Špric 180 µg/0.5 ml (1), 135 µg/0.5 ml (1).

Informacije o leku i bolesti

Roche 
Clinical Care Options

Informacije za pacijente

European Liver Patients Association

Svetska zdravstvena organizacija

Vodic kroz hepatitis WEB sajtove