Mircera

Mircera (Metoksi polietilen glikol – epoetin beta)

Ovde možete preuzeti SMPC 

Indikacija

Lečenje anemije povezane sa hroničnim oboljenjem bubrega.

Doziranje

Faza korekcije – početna doza iznosi 0,6 µg/kg telesne mase, primenjena jednom u dve nedelje SC ili IV putem. Doza se može povećati za ~ 25% ako nivo hemoglobina raste za manje od 1g/dL mesečno. Dodatna povećanja doze za po ~ 25% su dozvoljena do dostizanja ciljnog nivoa hemoglobina.

U slučaju povećanja nivoa Hb za više od 2 g/dL mesečno ili prelasku vrednosti od 12 g/dL, doza se smanjuje za ~ 25%. U slučaju nastavka rasta nivoa Hb, terapiju treba privremeno prekinuti dok ne dođe do pada nivoa Hb, a onda nastaviti sa dozom koja je ~ 25% niža od prethodno primenjene doze. Po prekidu terapije očekuje se pad vrednosti Hb za ~ 0,35 g/dL nedeljno. Dozu ne bi trebalo prilagođavati češće od jednom mesečno. Kada se dostigne vrednost Hb > 11 g/dL, terapija se može nastaviti primenom duplirane doze jednom mesečno.

Bolesnici na terapiji agensima stimulacije eritropoeze (ESA)

Bolesnici koji su već na ESA terapiji mogu se prebaciti na Mirceru SC ili IV jednom mesečno. Prva doza se može dati umesto predviđene sledeće ESA doze.
Ukoliko je potrebno uraditi korekciju doze zarad održavanja nivoa Hb > 11 g/dL, doza se može povećati za ~ 25%. U slučaju da se preskoči redovna doza, lek treba primeniti što je moguće pre, u skladu sa prepisanom dozom.

Put primene

Lek možete primeniti SC ili IV putem. U slučaju SC primene doza se daje u abdomen, nadlakticu ili butinu.

Kontraindikacije

Preosetljivost na sastojke leka i nekontrolisana hipertenzija.

Interakcije

Nisu poznate.

Poseban oprez

Nije ispitivana primena leka kod trudnica i dojilja.

Neželjena dejstva

Najčešće se javlja hipertenzija, a mogući su i osip, hipertenzivna encefalopatija i retko glavobolja, tromboza šanta.

Dozni oblik 

Prethodno pripremljen špric u dozi od 50, 75, 100, 150, 200, 250 µg u rastvoru zapremine 0,3 mL.