Invirase

Invirase (Sakvinavir mesilat)

Ovde možete preuzeti SMPC.

Farmaceutski oblik

Film tablete koje sadrže 500mg sakvinavira u obliku sakvinavir mesilata.

Terapijske indikacije

Invirase se koristi za terapiju odraslih pacijenata zaraženih HIV-om. Invirase se primenjuje isključivo u kombinaciji sa ritonavirom (”boosted” režim) i drugim antivirusnim lekovima.

Preporučena doza i način primene

Lečenje treba da započne lekar iskusan u terapiji HIV infekcije
Preporučena doza Invirase je 1000 mg (dve tablete od 500mg) dva puta na dan uz 100mg ritonavira dva puta na dan, u kombinaciji sa drugim antivirusnim lekovima u sklopu HAART-( highly active antiretroviral therapy).

Linkovi

GEMINI Slide Kit