Fuzeon

Fuzeon (enfuvirtid)

Farmaceutski oblik

Jedna bočica sadrži 108 mg enfuvirtida u obliku sterilnog liofilizovanog praška, koji se pre s.c. aplikacije rekonstituiše dodavanjem 1.1ml sterilne vode za injekcije. Posle rekonstitucije sterilnom vodom, rastvor za s.c. primenu sadrži 90 mg enfuvirtida u 1ml (90mg/ml). Svaka bočica je za jednokratnu primenu.

Terapijske indikacije

Fuzeon se koristi za terapiju pacijenata zaraženih HIV-om u kombinaciji sa  drugim antivirusnim lekovima.

Fuzeon sprečava virus AIDS-a (zeleno) da se  spaja sa T helper ćelijama (žuto).

Preporučena doza i način primene

Lečenje treba da započne lekar iskusan u terapiji HIV infekcije.

Preporučena doza Fuzeona za odrasle je 90mg dva puta dnevno, injekcija se primenjuje subkutano u nadlakticu, butinu ili stomak. Injekcija se daje u različito mesto od prethodnog.

Preporučena doza Fuzeona kod pedijatrijskih pacijenata starosti 6-16 godina je 2mg/kg telesne težine, dva puta dnevno subkutano, maksimalno 90mg, u nadlakticu, butinu ili stomak.

Ukoliko se rastvor Fuzeona ne aplikuje odmah po rekonstituisanju, može se čuvati u frižideru na temperaturi od 2-8°C i upotrebiti najduže nakon 24h. Pre ubrizgavanja hladan rastvor iz frižidera se zagreva na sobnoj temperaturi

Linkovi

Roche HIV