skip to the content

Limfomi

Limfomi su maligne (zloćudne) bolesti limfocita. Obično se ispoljavaju uvećanjem jednog ili više limfnih čvorova kao mesta gde se često skupljaju maligni limfociti koji se dele i rastu bez kontrole. Limfom se može javiti i u nekom drugom organu obzirom da limfociti kruže po celom organizmu, a najčešće u kostnoj srži, slezini i jetri.

Limfomi su podeljeni u dva osnovna tipa:

  • Hočkinov limfom i
  • Nehočkinski limfom (NHL), koji čini oko 80-85% svih limfoma.

 

Nehočkinski limfom (NHL) je maligna bolest limfnog sistema čiji sastavni deo čine limfne žlezde, slezina, timus, kostna srž i limfno tkivo koje se nalazi u organima kao što su pluća, želudac ili creva. Postoji veliki broj podtipova NHL, a grubo se mogu podeliti na:

  • indolentne (70 % čini folikularni limfom) i
  • agresivne limfome (čiji je predstavnik difuzni B krupnoćelijski limfom).
 

   Reference:

  1. Evans LS, Hancock BW. Non-Hodgikin Lymphoma. Lancet 2003; 362: 139-46
  2. MacLennan KA. Lymphoma classification. In: Hanckok BW SP, McLennan K, Armitage JO, (ed).      Malignant Lymphoma. London: Arnold. p: 3-8
  3. ESMO clinical practice guidelines: Annals of Oncology 21 (Supplement 5): v172–v174, 2010 2. ESMO clinical practice guidelines: Annals of Oncology 19 (Supplement 2): 77–78, 2008
  4. The Non-Hodgkin’s Lymphoma Classification Project. Blood 1997; 89:3909–3918