skip to the content

Lečenje CD 20+ nehočkinskih limfoma

Lečenje CD 20+ nehočkinskih limfoma

Otprilike 90 % svih nehočkinskih limfoma su B ćelijski limfomi, dakle, sastoje se od malignih B limfocita. Idealni protivtumorski lek bi ih trebalo da ih prepozna i uništi.

 

Većina B limfocita, ne samo malignih, nosi specifični marker (protein) na ćelijskoj površini, tzv.CD20 antigen. To je mesto na koje se mogu vezati antitela, što je otvorilo nove terapijske mogućnosti.

 

Stvorena su antitela (lekovi) čije vezivanje na CD20 antigen uništava antigen ili ćeliju na čijoj se površini nalazi. To vezivanje pokreće imunološke mehanizme koji dovode do uništavanja limfocita s izraženim CD 20 antigenom.

 

Najbolji rezultati obično se postižu zajedničkom primenom hemioterapije i ciljane terapije. Rezultat lečenja ciljanom terapijom je doveo do povećanja broja preživelih bolesnika, a bez značajnijeg porasta pratećih neželjenih događaja.

 


Reference:

  1. Marcus R. Lymphoma Pathology, diagnosis and treatment
  2. Vose JM, Semin Hematol1999 Oct;36(4 Suppl 6):15-20
  3. Solal-Céligny P. Rituximab as first-line monotherapy in lowgradefollicular lymphoma with a low tumor burden. Anticancer Drugs 2001; 12 Suppl 2: S11−4.