skip to the content

Karcinom pankreasa

Karcinom pankreasa se razvija kada, inače zdrave ćelije pankreasa odjednom postanu abnormalne i nekontrolisano se dele obrazujući maligni tumor.
Karcinom pankreasa je karcinom koji se teško detektuje, a u isto vreme sa visokim metastatskim potencijalom1.

Karcinom pankreasa zauzima šesto mesto po učestalosti malignih bolesti u Evropi2. Procenjuje se da se svake godine samo u Evropi otkrije 78000 novih pacijenata 3. Nešto je češći kod muškaraca, a najčešće sa javlja u životnoj dobi preko 60 godina4.

 

Najznačajniji faktori rizika u nastanku bolesti

 • Hronična upala pankreasa5
 • Pušenje4
 • Gojaznost, ishrana bogata proteinima, sa malo voća i povrća6
 • Dugotrajni dijabetes5
 

Postavljanje dijagnoze je izuzetno teško za ovaj tip tumora

U ranom stadijumu bolesti, praktično i nema određenih simptoma, a ako se i pojave veoma su slični onima koji se mogu javiti u raznim drugim oboljenjima1.

 

Dijagnostički testovi koji se koriste u otkrivanju karcinoma pankreasa su:

 1. Kompjuterizovana tomografija (skener)
 2. Ultrazvuk
 3. Biopsija
 4. Magnetna rezonanca
 5. Endoskopski ultrazvuk
 

Terapija karcinoma pankreasa

Hirurgija

U ranim fazama bolesti tumor se može hiruški odstraniti, međutim ovo je slučaj kod malog broja pacijenata obzirom na težinu detekcije ranog karcinoma pankreasa. Odstranjivanje dela ili celog pankreasa je takođe mogućnost, ali visokorizična sa visokom stopom mortaliteta7.

Hemoterapija

Korišćenje citostatika samih ili u kombinaciji sa radioterapijom je standardni tretman u pokušaju da se tumor smanji,a time i simptomi bolesti. Takođe ova terapija može produžiti preživljavanje pacijenata, posebno data kao adjuvantna terapija posle hiruške intervencije7.

 

Reference

 1. Otte M. Chronic pancreatic and pancreatic carcinoma in the elderly. Schweizerische Rundschau fur Medizin Praxis 2005;94(22):943-8
 2. Michaud DS. Epidemiology of pancreatic cancer Minerva Chir. 2004; 59(2):99-111
 3. Ferlay J et al. GLOBOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. IARC CancerBase No. 5, Version 2.0, Lyon; IARC Press 2004]
 4. Steward B W and Kleihues P. World Cancer Report. World Health Organisation and the International Agency for Research on Cancer, IARC Press/Lyon,2003:248-249
 5. Truninger K (ed).  Risk groups for pancreatic and bile duct carcinomas. Schweizerische Rundschau fur Medizin Praxis, 2002 ;17;89 (33):1299-304
 6. Lowenfels AB, Maisonneuve P.  Epidemiologic and etiologic factors of pancreatic cancer, Hematology/oncology clinics of North America 2002;16(1):1-16
 7. De Braud F, Cascinu S, Gatta G.  Cancer of Pancreas. Critical reviews in oncology/hematology, 2004;50(2):147-55