Vesti

Nedelja borbe protiv karcinoma grlića materice

09 februar 2016

Rak grlića materice je bolest koja se može sprečiti. Zbog toga nema opravdanja za to što svakoga dana u Srbiji, po jedna žena umre od raka grlića materice. Poslednja nedelja januara posvećena je borbi protiv raka grlića materice.

cq5dam.thumbnail.774.774

Karcinom grlića materice je četvrti najčešći rak kod žena, sa preko pola miliona novoobolelih širom sveta svake godine. Uprkos široko rasprostranjenom skriningu i programima vakcinacije , ostaje jedan od vodećih uzroka smrti od raka kod žena širom sveta2. Najčešće se dijagnostikuje kod mladih žena , između 35 i 44 godine.3

cq5dam.thumbnail.774.774
cq5dam.thumbnail.774.774

Rak grlića materice je bolest koju možemo otkriti u ranoj fazi organizovanim skriningom. Skrining pregled obično podrazumeva Papanikolau test kao osnovni dijagnostički metod. 1

Ipak, 32 odsto slučajeva ne bude detektovano ovom metodom, pa se u tu svrhu može koristiti i HPV (human papilloma virus) test, koji se poslednjih godina sve više primenjuje u cilju efikasnijeg otkrivanja pacijentkinja sa potencijalnim premalignim i malignim promena na grliću materice. 6

cq5dam.thumbnail.774.774
cq5dam.thumbnail.774.774

Uprkos postojanju skrininga, u Srbiji oko 60% bolesnica u trenutku postavljanja dijagnoze ima odmaklu bolest. 7 U odmaklim stadijumima, samo jedna od šest obolelih žena će preživeti 5 godina.3

cq5dam.thumbnail.774.774

Najkompleksnije je lečenje uznapredovalog stadijuma bolesti.1 Dodatno, u Srbiji su terapijske mogućnosti limitirane. 1

cq5dam.thumbnail.774.774

Roche onkologija

Reference: 

1. Nacionalni vodič Dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje raka grlića materice , Klinički vodič 14/12, 2013. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije 
2. GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. Last accessed September 2015 at http://globocan.iarc.fr/old/summary_table_pop_prev.asp?selection=63990&title=European+Union+%28EU-28%29&sex=2&window=1&sort=0&submit=%C2%A0Execute%C2%A0
3. National Cancer Institute. Surveillance, Epidemiology and End Results program (SEER) Stat Fact Sheets: Cervix Uteri Cancer. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/cervix.html
4. Incidеnciја i mоrtаlitеt оd rака u Cеntrаlnој Srbiјi, Batut, 2013 
5. EUCAN 2012, http://eco.iarc.fr/eucan/CancerOne.aspx?Cancer=25&Gender=2
6. https://www.hpv16and18.com/patients/cervical-cancer-detection-and-prevention/screening-tests.html
7. Nepublikovani podaci Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije