Terapijska područja

Osteoporoza

cq5dam.thumbnail.218.218

Definicija

"Postmenopauzna osteoporoza predstavlja postepeno smanjenje koštane mase i poremećaj kvaliteta kosti što dovodi do veće krtosti kostiju i fraktura. Najveći broj fraktura se dešava kod postmenopauznih žena." U menopauzi (nakon prestanka ciklusa) smanjuje se lučenje ženskih polnih hormona i tada prestaje njihova zaštitna uloga za kost. Zato se gubi koštana masa, smanjuje čvrstina kostiju i nastaje osteoporoza. I muškarci mogu oboleti od osteoporoze mada znatno ređe.

Koliko će kosti biti zdrave zavisi pre svega od toga kako se izgrade u detinjstvu i mladosti. Kako u periodu rasta tako i u odraslom dobu značajna je raznovrsna ishrana sa dovoljno kalcijuma, vitamina D, izlaganje suncu kao i povećana fizička aktivnost i vežbanje.

Zato je jako važno za sve dame u menopauzi da se obrate lekaru reumatologu na vreme, kako bi se utvridilo da li postoje faktori rizika za osteoporozu.


Prevalenca

Od osteoporoze boluje 75 miliona ljudi u Evropi, SAD-u i Japanu. Trećina žena u menopauzi i jedan od pet muškaraca starijih od 50 godina boluju od osteoporoze.

Broj ljudi kod kojih je ustanovljena osteoporoza će se udvostručiti u narednih 50 godina, usled porasta stare populacije i uticaja načina života.
Smatra se da u Srbiji od osteoporoze boluje oko 375 hiljada žena. Od tog broja, kod oko 20% se osteoporoza dijagnostikuje, a samo 30% leči, tako da se može reći da svaka 15 žena, koja boluje od osteoporoze, na pravi način brine o zdravlju svojih kostiju. Jedan od razloga je to što osteoporoza protiče najčešće bez simptoma, dok se ne jave prelomi. Najčešći prelomi u osteoporozi nastaju na kičmenim pršljenovima, kuku, donjem delu podlaktice, kostima karlice i nadlaktice, ali se mogu javiti i nadrugim kostima.

cq5dam.thumbnail.218.218

Simptomi

Smanjenje visine, pogrbljenost i bolovi u leđima najčešće se pripisuje drugim razlozima ili jednostavno starenju.

Frakture pršljenova su najčešći prelomi vezani za osteoporozu. Procenjuje se da se samo jedna trećina fraktura pršljenova tretira klinički. Skoro jedna u pet žena starijih od 50 godina ima jednu ili više fraktura pršljenova. Nakon prve frakture, kod žena se tokom godinu dana rizik od nove povećava pet puta. Zbog toga je prevencija prve frakture od ključnog značaja. Najozbiljnija je fraktura kuka. Posle ovog preloma oko 70% pacijenata je onemogućeno u obavljanju neke od normalnih dnevnih aktivnosti.

Prevencija i značaj rane dijagnostike

Da bi se izbegle ove neželjene posledice, potrebno je osteoporozu dijagnostikovati na vreme. Rana dijagnoza i pravovremeni početak lečenja su od izuzetnog značaja, posebno kod osoba koji imaju jedan ili više faktora rizika za obolevanje od osteoporoze.

Optimalno vreme za prvu kontrolu je godinu dana od nastanka menopauze. U to vreme treba obratiti pažnju na sledeće faktore rizika:

  • žene u postmenopauzi, žene sa prevremenom menopauzom, osobe sa porodičnom istorijom osteoporoze, osobe slabe fizičke građe, osobe koje imaju ili su imale poremećaj u ishrani, osobe koje tokom dužeg vremenskog perioda uzimaju lekove, kao što su steroidi ili lekovi protiv epilepsije
  • nedostatak fizičke aktivnosti, pušenje, konzumiranje većih količina alkohola, nedovoljno uzimanje kalcijuma i vitamina D.

Ukoliko se utvrdi da rizik za nastajanje bolesti postoji, lekar će preporučiti merenje gustine kostiju. Procedura merenja je potpuno bezbolna i  neškodljiva.

Lečenje

Ukoliko se ustanovi da je u pitanju osteoporoza uz pomoć savremene terapije, koja  je prilagođena savremenom načinu života,  bolest se uspešno leči bisfosfonatima.

Reference

 

1. The world health report 2004: changing history. Geneva, World Health Organization, 2004
2. Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. Report of a WHO Study Group. Geneva, WHO, 1994 (WHO Technical Report Series, No 843)